VÁCLAVÍK Milán, arm. gen., ing.

158 - Trenčín

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

slovenská

KSČ

ministr národní obrany ČSSRodvolání KSČ oznámeno a schváleno 6.SL, 30.1.1900; 5 - zánik poslaneckého mandátu

FS13.FS, 21.-22.3.1989, 1; 50 k zahraniční politice ČSSR
16.FS, 29.11.1989, 1; 38 vnitropodniková situace ČSSR

VÁCLAVÍK Václav

133 - Vsetín

SL Slib vykonán: 14.FS, 20.-21.6.1989; 11

česká

KSČ

doplňovací volby: 16.května 1989vedoucí tajemník Severomoravského KV KSČ - Ostravarezignace oznámena a schválena 6.SL, 30.1.1990; 5 - zánik poslaneckého mandátu

VÁCHA Jan

3 - Praha 3

SL Slib vykonán: 6.SL, 30.1.1990; 25

česká

ČSL

VMI-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 31VZ-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 31

FS24.FS, 27.-28.2-1.3.1990, 8; 171 k program. prohl. vlády
;333 k usnesení FS k program. prohl. vlády
26.FS, 27.-29.3.1990, 16; 239 k dočasnému pobytu sovětských vojsk - T.333
27.FS, 19.4.1990, 10; 239 zprav. SL k T.370,394 - hosp. styky se zahraničním
;254,255,256 čte pozměňující návrhy poslanců

VAJNAR Vladislav, JUDr.

66 - Teplice-západ

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

KSČ

ministr vnitra ČSSR

vzdal se poslaneckého mandátu - 14.2.1989 - 17.P-SL, 14.2.1989

VALKO Ernest, JUDr.

139 - Petržalka

SL Slib vykonán: 6.SL, 30.1.1990; 25

slovenská

B

VÚP-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 31

FS25.FS, 14.3.1990, 1; 21 k brannému zákonu
; 99 přísaha, dovolená, SNB
26.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 17; 276 ke změně názvu republiky
27.FS, 18.4.1990, 3; 39,52, zprav. SL k T.304,386 - hospodářský zákoník
;56,58 upřesňuje připomínky z výborů, zapracování připomínek do zprávy
;60,61 odůvodnění pozměňovacích návrhů
; 224 podnik se zahraniční majetkovou účastí a pozměňující návrh
29.FS, 4.5.1990, 12; 282 k T.309 - vysoké školy
29.FS, 7.5.1990, 15; 321 k T.344,412 (prokuratura)

VÁVROVÁ Dobromila

73 - Náchod

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

KSČ

P-FS od: 1.SL, 12.6.1986; 29VÚP-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29

FS2.FS, 24.6.1986, 1; 40 k program. prohl. vlády
4.FS, 24.3.1987, 2; 72 plnění program. prohl. vlády
10.FS, 14.-16.6.1988, 10; 213 zprav. SL k T.74,85
11.FS, 8.-9.11.1988, 1; 78 k program. prohl. vlády
18.FS, 19.12.1989, 1; 82 k program. prohlášení vlády ČSSR a dotaz na vládu
26.FS, 27.-29.3.1990, 5; 142 k T.278 - právo petiční a dotaz na I. místopředsedu vlády Čarnogurského
27.FS, 19.4.1990, 8; 157 zprav. SL k T.287,377 - sociální zabezpečení a nemocenské pojištění
28.FS, 4.5.1990, 14; 269 zprav. SL k T.396,410 (sociální politika)
SL3.SL, 10.10.1989, 1; 52 uplatňování zákona o státním podniku
4.SL, 12.12.1989, 5; 14 k T.214 (zřízení VŽP-SL)

VAVŘÍNOVÁ Miroslava

126 - Litovel

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

B

VZVŽ-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29

VÉBR Karel

59 - Liberec-jih

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

ČSS

VPDO-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29

FS18.FS, 19.12.1989, 1; 35 k programovému prohlášení vlády
22.FS, 23.1.1990, 1; 37 k T.235 - dohodovací řízení
24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 8; 284 k program. prohl. vlády a dotaz na vládu
27.FS, 23.4.1990, 22; 402 pozměňovací návrh k T.375 - "Svátky, památné dny..."
21; 449 zabezpečení plurality odborů
28.FS, 3.5.1990, 13; 177 dotaz na př. vlády M. Čalfu, zda budou ekologická jednání na mezinárodní úrovni - (Polsko,NDR) - urgování odpovědi od min. paliv a energetiky
28.FS, 8.5.1990, 27; 376 k T.375 (st.svátky)
26; 469 k T.449

VEDRA Vladimír

92 - Gottwaldov I

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

KSČ

P-FS od: 1.SL, 12.6.1986; 29 - rezignace oznámena 4.SL, 12.12.1989; 10

SL od: 1.SL, 12.6.1986; 22

FS od: 1.FS, 13.6.1986; 13 do: 4.SL, 12.12.1989; 10

ze zdravotních důvodů rezignace na funkci předsedy SL, místopředsedy FS a člena P-FS, oznámeno 4.SL, 12.12.1989; 7, odvolán KSČ - oznámeno a schváleno 6.SL, 30.1.1990; 6 - zánik poslaneckého mandátu

FS5.FS, 23.6.1987 řídí schůzi FS
13.FS, 21.-22.3.1989, 7; 99 odůvodnění volby člena P-FS
SL2.SL, 20.1.1987 řídí schůzi SL
3.SL, 10.1.1989, 1; 6 zpráva o uplatňování zákona o státním podniku a otázka na místopředsedu vlády B.Urbana
;108 závěrečné slovo

VENHAUER Jaroslav

79 - Trutnov

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

KSČ

VSP-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29 do: 30.1.1990

rezignace oznámena a schválena 6.SL, 30.1.1990; 5 - zánik poslaneckého mandátu

FS7.FS, 15.12.1987, 1; 92 zprav. SL k T.47
17.FS, 12.-13.12.1989, 9; 162 zprav. SL k T.191

VIKTORÍN Konstantin, ing., CSc.

192 - Prešov I

SL Slib vykonán: 5.SL, 28.12.1989; 10

slovenská

B

VK-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 31 do: 24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990; 27VZ-SL od: 24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990; 27VPR-SL od: 24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990; 27

VILÁGI Oszkár

146 - Komárno

SL Slib vykonán: 6.SL, 30.1.1900; 25

maďarská

B

VÚP-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 31

FS25.FS, 14.3.1990, 1; 43 poznámka k pozměňovacím návrhům T.283
26.FS, 27.-29.3.1990, 15; 225 otázka jižní hranice s Maďarskem
28.FS, 9.5.1990, 25; 484 zprav. SL k T.466 (tělovýchova)

VONDROUŠ Věroslav

75 - Pardubice-venkov

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

ČSS

VZVŽ-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29

FS4.FS, 24.3.1987, 2; 761 plnění vlád. prohl. programu a otázka na místopředsedu vlády s. Obzinu

VONDRUŠKOVÁ Anna

97 - Jihlava

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

KSČ

VK-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29

VRÁBELOVÁ Marcela

109 - Žďár n/Sázavou-Jihlava

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

B

VPDO-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29 do: 16.1.1990

16.1.1990 - P-SL vzalo na vědomí rezignaci - zánik poslaneckého mandátu

FS

18.FS, 19.12.1989, 2; 138 k T.224 (volba prezidenta)

VRBA Ladislav

145 - Sereď

SL Slib vykonán: 6.SL, 30.1.1990; 25

slovenská

Strana Slobody

VMI-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 31

VYMĚTAL František, ThDr.

131 - Hranice

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

B

VZ-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29 do: 16.1.1990

16.1.1990 - P-SL vzalo na vědomí rezignaci - zánik poslaneckého mandátu

FS3.FS, 9.12.1986, 5; 145 zpravodaj SL k T.5 - Smlouva ČSSR - Indie
8.FS, 19.4.1990, 5; 791 zpravodaj SL k T.52
14.FS, 20.-21.6.1989, 11; 251 zpravodaj SL K T.131


Přihlásit/registrovat se do ISP