TAHY Miroslav, ing.

170 - Martin

SL Slib vykonán: 6.SL, 30.1.1990; 25

slovenská

KDH

VZV-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 31

FS26.FS, 27.-29.3.1990, 2; 65 k T.307 (STR-1990)
15; 227 k soukromému podnikání
28.FS, 3.5.1990, 13; 183 interpelace na min.Stračára ve věci výroby zbraní v závodě v Martině
28.FS, 9.5.1990, 31; 581 k majetku KSČ - zpráva komise VLKu ČSFR

TAKACZ Imrich, JUDr.

142 - Dunajská Streda

SL Slib vykonán: 24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990; 26

maďarská

KSČ

VPR-SL od: 24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990; 27

FS25.FS, 14.3.1990, 2; 71,79 k civilní službě, připomínka k pojmu "dovolená"
27.FS, 18.4.1990, 3; 52 hospodářský zákoník
27.FS, 19.4.1990, 13; 147 zprav. SL k T.342,376, "devizový zákon"
28.FS, 2.5.1990, 4,5,6; 47 k T.325-327
28.FS, 3.5.1990, 13; 191 interpelace na min. Ondruše ve věci Gabčíkovo

TAJOVSKÁ Marie, ing.

88 - Blansko

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

B

VPR-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29 do: 30.1.1990

odvolána NF ČSFR - oznámeno a schváleno 6.SL, 30.1.1990; 6 - zánik poslaneckého mandátu

TÉRA Miroslav, ing.

80 - Dvůr Králové

SL Slib vykonán: 6.SL, 30.1.1990; 25

česká

ČSL

VPR-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 31

FS24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 8; 155 k programovému prohlášení vlády
27.FS, 18.4.1990, 6; 95 k soukromému podnikání a pozměňovací návrhy
10; 245 pozměňovací návrhy k hospodářským stykům se zahraničním
28.FS, 7.5.1990, -; 306 vyjádření k návrhu místopředsedy vlády J.Čarnogurského
28.FS, 8.5.1990, 22,23; 389 k T.406,407 (FVŽP)
28.FS, 9.5.1990, 23/9; 517, 523, 525 k T.438 (akciové společnosti)
31; 591 k usnesení č. 147 FS z 25. schůze FS (majetek politických stran)

TESAŘ František, RSDr.

67 - Hradec Králové

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

KSČ

VPDO-SL od: 10.FS, 14.-16.6.1988; 6 do: 16.1.1990

vedoucí tajemník Východočeského kraje, KV KSČ Hradec Králové16.1.1990 - P-SL vzalo na vědomí rezignaci - zánik poslaneckého mandátu

TICHAVSKÝ Stanislav

122 - Nový Jičín

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

KSČ

VPDO-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29

FS3.FS, 8.12.1986, 2; 411 8.5LP - k T.7
10.FS, 14.-16.6.1988, 9; 188 zprav. SL k T.72,84
13.FS, 21.-22.3.1989, 1; 45 k zahraniční politice ČSSR
26.FS, 27.-29.3.1990, 2; 59 k T.307 (STR-1990)
27.FS, 19.4.1990, 10; 241 otázka na min. Barčáka k hospodářským stykům se zahraničím

TICHÝ Richard

28 - Hostivice

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

ČSL

VPR-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29 do: 30.1.1990

NF ČSSR odvolala - oznámeno a schváleno 6.SL, 30.1.1990; 6 - zánik poslaneckého mandátu

FS3.FS, 8.12.1986, 2; 49 8.5LP - k T.7
11.FS, 8.-9.11.1988, 5; 131 k T.101,105
17.FS, 12.-13.12.1989, 7; 134 zprav. SL k T.172,207 a připomínka
18.FS, 19.12.1989, 1; 64 k program. prohl. vlády ČSSR
SL2.SL, 20.10.1987, 1; 45 úkoly stroj. a elektrotech. průmyslu

TIMANÍKOVÁ Emília

198 - Svidník

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

slovenská

KSČ

VZ-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29

FS5.FS, 22.-23.6.1987, 6; 129 zpravodaj SL k T.22
14.FS, 20.-21.66.1989, 10; 240 zpravodaj SL k T.151
15.FS, 14.-15.11.1989, 11,12; 222 zpravodaj SL k T.169,170

TOLAR Vladimír, ing.CSc.

72 - Jičín

SL Slib vykonán: 6.SL, 30.1.1990; 25

česká

KSČ

VZ-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 31

FS24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 8; 287 k program. prohl. vlády
28.FS, 3.5.1990, 7; 91 k T.397

TOMAN Petr, JUDr.

57 - Chomutov

SL Slib vykonán: 6.SL, 30.1.1990; 25

česká

B

VÚP-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 31

FS24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 10,11; 126 k volebnímu zákonu do FS
; 214 upozorňuje na odbíhání od tématu
;227 k programovému prohlášení vlády a dotaz na vládu
12; 349 zprav. SL k T.258,274
25.FS, 14.3.1990, 1; 55 připomínka k pozměňovacím návrhům branného zákona
; 86 civilní služba - vysvětlení doplňovacího návrhu
; 94,108,109,110 přísaha, dovolená SNB - poznámky, iniciativní návrh, připomínky
26.FS, 27.-29.3.1990, 17; 266,313 ke změně názvu státu
27.FS, 20.4.1990, 17; 350,435,436,437 zprav. SL k T.303,361 - "o soudní rehabilitaci"
;438-440 čte pozměňovací návrhy poslanců
28.FS, 2.5.1990, 5,6,4; 35 k T.325-327 a pozměňovací návrh
28.FS, 7.5.1990, 16/9; 335 odůvodnění návrhu zákona T.345 "udělení amnestie u přestupků"

TOMS Stanislav, PhDr.

3 - Praha 3

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

ČSL

VMI-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 18 do: 23.1.1990VZ-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29 do: 23.1.1990

VMI-SL

P-SL dne 23.1.1990 vzalo na vědomí rezignaci - zánik poslaneckého mandátu

FS6.FS, 9.-10.11.1987, 4; 60 zahraniční politika
13.FS, 21.-11.3.1989, 2; 78 zprav. SL k T.115 (Konzulární dohoda s Čínou)
14.FS, 20.-21.6.1989, 6; 137 k T.157
16.FS, 29.11.1989, 3; 57 k T.217 - Ústava - změny
; 66 připomínka k Prohlášení FS
17.FS, 12.-13.12.1989, 2; 43 k T.211 (vyšetřovací komise - zpráva)
18.FS, 19.12.1989, 1; 48 k program. prohl. vlády ČSSR a dotaz na min. FMNO Vacka
; 142 k T.224 (volba prezidenta)

TRANGOŠ Jozef

178 - Bánská Štiavnica

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

slovenská

B

VPDO-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29 do: 30.1.1990

rezignace oznámena a schválena 6.SL, 30.1.1990; 5 - zánik poslaneckého mandátu

FS14.FS, 20.-21.6.1989, 6; 81 k T.157 a otázka na min. Krumnikla

TREFNÝ Otto, doc., MUDr.

52 - Ústí n/Labem

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

KSČ

VSP-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29

VSP-SL

FS15.FS, 14.-15.11.1989, 1; 78 k plnění program. prohl. vlády
17.FS, 12.-13.12.1989, 2; 43 k T.211 (zpráva vyšetřovací komise k 17.11. 1989)
18.FS, 19.12.1989, 1; 60 k program. prohlášení vlády ČSSR
24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 12; 351 k T.258 - zbraně a střelivo

TUREK Vladimír, ing.

107 - Znojmo

SL Slib vykonán: 6.SL, 30.1.1990; 31

česká

B

VK-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 31Přihlásit/registrovat se do ISP