SACHEROVÁ Jitka

61 - Litoměřice

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

KSČ

VZV-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29

FS24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 8; 246 k program. prohlášení vlády a dotazy na min. Klause

SAKMAR Lumír

113 - Ostrava IV.

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

KSČ

VBB-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29 do: 16.1.1990

VBB-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29 do: 16.1.1990

16.1.1990 zánik poslaneckého mandátu - P-SL vzalo rezignaci na vědomí

FS14.FS, 20.-21.6.1989, 6; 133 k T.157

SALVOVÁ Anna

169 - Lučenec

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

slovenská

B

VZV-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29 do: 16.1.1990

16.1.1990 zánik poslaneckého mandátu - P-SL vzalo rezignaci na vědomí

FS

13.FS, 21.-22.3.1989, 1; 37 zahraniční politika ČSSR

SÁNDOROVÁ Eleonora

144 - Galanta

SL Slib vykonán: 6.SL, 30.1.1990; 25

maďarská

maďarská nezávislá iniciativa

VJ-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 31

FS24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 10,11; 108 k volebnímu zákonu do FS
28.FS, 8.5.1990, 26; 475 nesouhlas s odpovědí na interpelaci T.292

Interpelace skupiny poslanců Federálního shromáždění na místopředsedu vlády ČSSR dr. Čiče ve věci řešení sociálního a ekonomického rozvoje nejzaostalejších okresů na území SSR - Rimavská Sobota, Čadca, Velký Krtíš

Interpelace poslanců SL Eleonóry Sándorové v.o. 144, Oszkára Villági v.o. 146, Pavla Šremera v.o. 150 a poslanců SN Zuzany Néméthové v.o. 81, MUDr. Juraje Mesíka v.o. 107, Miklóse Duraye v.o. 89 na vládu ČSSR ve věci pozastavení další výstavby vodního díla Gabčíkovo.

SEHNAL Vlastimil

88 - Blansko

SL Slib vykonán: 6.SL, 30.1.1990; 25

česká

B

VPR-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 31

FS24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 8; 295 k program. prohlášení vlády
25.FS, 14.3.1990, 3; 94 přísaha, SNB, dovolená

SIDOR Viktor

149 - Nitra

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

slovenská

KSČ

P-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 28VÚP-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29

VÚP-SL

FS8.FS, 19.4.1988, 1; 13 zprav. SL k T.62
10.FS, 14.-16.6.1988, 5; 129 zprav. SL k T.67,80
15.FS, 14.-15.11.1989, 6; 186 zprav. SL k T.168,189
26.FS, 27.-29.3.1990, 10; 167 zprav. SL k T.201 (Úmluva)
27.FS, 19.4.1990, 12; 142 zprav. SL k T.337,384 - důchodová daň
SL6.SL, 30.1.1990, 3; 25 přednáší text Slibu poslanců

SLABÁ Drahomíra

90 - Brno-venkov-Blansko

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

KSČ

VÚP-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29 do: 23.1.1990

23.1.1990 zánik poslaneckého mandátu - P-SL vzalo rezignaci na vědomí

FS4.FS, 24.3.1987, 3; 105 zprav. SL k T.15 ke smlouvě s Brazílií
11.FS, 8.-9.11.1988, 8; 158 zprav. SL k T.93
15.FS, 14.-115.11.1989, 9; 206 zprav. SL k T.163

SLÁMA Věroslav

90 - Brno-venkov-Blansko

SL Slib vykonán: 6.SL, 30.1.1990; 25

česká

B

VPDO-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 31VZV-SL od: 24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990; 27

FS26.FS, 27.-29.3.1990, 2; 68 k T.307 (STR - 1990)
15; 212 soukromé podnikání - semeno pěstitelství
27.FS, 23.4.1990, 17; 419 soudní rehabilitace
28.FS, 3.5.1990, 7; 99 k T.397
13; 185 interpelace na min. Vacka ve věci atestace v ČA - rozkaz č. 11
28.FS, 9.5.1990, 23/9; 505 odůvodňuje návrh zákona T.438 (akciové společnosti)

SLAVÍK Miroslav, ing.

32 - České Budějovice-město

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

KSČ

vedoucí tajemník Jihočeského KV KSČ Č. Budějovice23.1.1990 zánik poslaneckého mandátu - P-SL vzalo rezignaci na vědomí

FS13.FS, 21.-22.3.1089, 8,9; 121 k T.125, 126

SOLDÁT Miloslav, ing.

63 - Most-jih

SL Slib vykonán: 6.SL, 30.1.1990; 25

česká

B

VŽP-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 31

FS25.FS, 14.3.1990, 2; 83 k civilní službě - problém "21 dní"
27.FS, 18.4.1990, 1; 29 pozměň. návrh ke změnám čl. ústav. zákona a ústavy
5; 197,215 ke stát. podniku a pozměň. návrhy; stáhl své pozměň. návrhy
27.FS, 23.4.1990, 17; 436,439 soudní rehabilitace a pozměň. návrh
21; 449 zabezpečení plurality odborů a pozměň. návrh
28.FS, 2.5.1990, -; 9 k programu 28.FS, návrh na projednání T.406,407 (zřízení Federál. výboru pro životní prostředí)
3; 24,74 zprav. SL k T.347, 422 a pozměň. návrhy (životní prostředí)
28.FS, 4.5.1990, 12; 234,280 k T.309 - vysoké školy a pozměň. návrh
28.FS, 3.5.1990, 13; 218 návrh vládě, aby projednala T.406,407 ohl. zřízení Federálního výboru životního prostředí
28.FS, 8.5.1990, 22,23; 379,394 odůvodnění návrhu úst. zák. T.406,407 (zřízení FVŽP a znění zák. 194/1988 Sb.)
28.FS, 9.5.1990, 31; 587 k usnesení FS ohl. majetku KSČ
22/23, 31; 596 k T.406,407, oznamuje stažení k programu T.407, Odůvodnění zřízení Výboru pro životní prostředí, vrátit se k T.406
-; 644 k "Výzvě M.Kocába"

SOMMER Alexander, doc., ing., Prof., DrSc.

152 - Nové Zámky

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

slovenská

KSČ

VZV-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 28

VZV-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29

člen korespondent ČSAV a SAV22.2.1988 jmenován vysokoškolským profesorem

FS11.FS, 8.-9.11.1988, 1; 73 k program. prohlášení vlády

STÁRKOVÁ Danica

157 - Nové Mesto nad Váhom

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

slovenská

B

VPR-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29

STEJSKAL Ladislav

26 - Nymburk

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

KSČ

VMI-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 18 do: 13.12.1989VZ-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29 do: 13.12.1989

5.SL, 28.12.1989; 5 - rezignace na poslanecký mandát - oznámeno13.12.1989 zánik poslaneckého mandátu - P-SL vzalo rezignaci na vědomí

STRAČÁR Slavomír, ing.

186 - Košice I.

SL Slib vykonán: 5.SL, 28.12.1989; 10

slovenská

B

VPDO-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 31

FS22.FS, 23.1.1990, 1; 24 k T.235 (volba a odvolávání poslanců)

STRÁNSKÁ Jaroslava

58 - Jablonec nad Nisou

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

B

VPDO-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29

FS7.FS, 15.12.1987, 1; 35 k T.48 a dotaz na min. Žáka
11.FS, 8.-9.11.11988, 5; 127 zprav. SL k T.101,105
18.FS, 19.12.1989, 2; 138 k T.224 (volba prezidenta)
26.FS, 27.-29.3.11990, 2; 45 k T.307 (STR 1990) a dotaz na min. Stračára a Klause
28.FS, 3.5.11990, 9; 127 k T.313 a pozměň. návrh

STUCHLÍKOVÁ Věra, ing.

76 - Rychnov nad Kněžnou

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

KSČ

VPR-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29 do: 30.1.1990

rezignace oznámena a schválena 6.SL, 30.1.1990; 5 - zánik poslanec. mandátu

FS14.FS, 220.-21.6.1989, 6; 119 k T.157

STÝBLOVÁ Valja, prof., MUDr., zasl. uměl.

9 - Praha 6 - severovýchod

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

KSČ

VK-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29

FS2.FS, 24.6.1986, 1; 64 k program. prohlášení vlády
17.FS, 12.-13.12.1989, 2; 44 k T.211 (zpráva vyšetř. komise)
18.FS, 19.12.1989, 1; 85 k program. prohlášení vlády ČSSR

SVĚRČINA Otakar, RSDr.

127 - Opava

SN Slib vykonán: 1.SN, 10.11.1976; 8

česká

KSČ

VZ-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29 do: 30.1.1990

rezignace oznámena a schválena 6.SL, 30.1.1990; 5 - zánik poslanec. mandátu

FS8.FS, 19.4.1988, 4; 711 zprav. SL k T.51
18.FS, 19.12.1989, 1; 40 k program. prohlášení vlády a dotazy na min. Dienstbiera

SVÍTIL Pavel, MUDr.

109 - Žďár nad Sáz.-Jihlava

SL Slib vykonán: 6.SL, 30.1.1990; 25

česká

B

VSP-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 31

SVOBODA Jaroslav, prof., zasl. um.

108 - Žďár nad Sáz.

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

KSČ

VK-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29

rezignace 3. 1990

FS18.FS, 19.12.1989, 1; 32 k program. prohlášení vlády ČSSR

SZABÓ Ľudovít

146 - Komárno

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

maďarská

B

VPDO-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29 do: 30.1.1990

odvolán NF ČSSR - oznámeno a schváleno 6.SL, 30.1.1990; 6 - zánik poslanec. mandátu

SL

4.SL, 12.12.1989, 4; 11 připomínka k T.221

SZALAI Vojtech

148 - Želiezovce

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

maďarská

KSČ

VSP-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29

ŠABATA Jaroslav, PhDr.

86 - Brno-město-severovýchod

SL Slib vykonán: 5.SL, 28.12.1989; 10

česká

B

P-FS od: 6.SL, 30.1.1990; 25P-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 27VZ-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 31

VZ-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 27

FS22.FS, 23.1.1990, 1; 18 k T.235 (odvolávání a volba poslanců)
24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 8; 176 k program. prohl. vlády a oznamuje vznik poslaneckého sdružení z moravských krajů ve FS
26.FS, 27.-29.3.1990, 15; 206,230 k problematice Litvy
17; 251,281 k názvu státu - změna
18; 317 výzva poslancům NS SSSR a Litvě
28.FS, 8.5.1990, 27; 376 k T.375 (st. svátky)
26; 446 k T.449 a ústnímu vystoupení
28.FS, 9.5.1990, 26/30; 554,552,547,550 k státoprávnímu uspořádání státu, návrh usnesení
31; 627 k usnesení FS č.215 - "Výzva" (majetek KSČ)

ŠAŠEK Jiří

42 - Plzeň II

SL Slib vykonán: 6.SL, 30.1.1990; 25

česká

B

VBB-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 31

FS24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 8; 332 k program. prohl. vlády
13; 368 k volbě soudců
25.FS, 14.3.1990, 1; 50 poznámka k brannému zákonu
26.FS, 27.-29.3.1990, 17; 285 ke změně názvu republiky
28.FS, 2.5.1990, 4,5,6; 49 k T.325-327
28.FS, 8.5.1990, 26; 455,461 k T.449 - práce VBB SL/SN

ŠEDRICA Josef

194 - Rožňava

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

slovenská

KSČ

VPOD-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29

FS17.FS, 12.-13.12.1989, 2; 42 k T.211 (zpráva vyšetř. komise k 17.11. 1989)
18.FS, 19.12.1989, 2; 133 k T.224 (volba prezidenta)

ŠILHÁN Věnek

11 - Praha 8

SL Slib vykonán: 5.SL, 28.12.1989; 10

česká

B

P-FS od: 24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990; 28VPR-SL od: 24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990; 27

FS24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 8; 330 předseda návrhové komise - přednáší návrh usnesení
;334,339 doplnění návrhu usnesení
;340,341 konečná verse usnesení č.133/FS
27.FS, 19.4.1990, 5; 198 státní podnik
28.FS, 4.5.1990, 12; 249 k T.309 - vysoké školy
28.FS, 9.5.1990, 23/9; 514,516 k T.438 (akciové společnosti)
31; 617,618 k usnesení FS komise pro kontrolu majetku KSČ
;628 k usnesení výzvy - komise pro kontrolu majetku KSČ

ŠIMEK Vladimír, ing.

80 - Dvůr Králové n/Labem

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

ČSL

VÚP-SL od: 14.FS, 20.-21.6.1989; 12 do: 23.1.1990

ministr vlády ČSR23.1.1990 zánik poslaneckého mandátu - P-SL vzalo rezignaci na vědomí

ŠIMŮNKOVÁ Jaroslava

6 - Praha 4,5

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

KSČ

VPDO-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29 do: 19.12.1989

SL od: 1.SL, 12.6.1986; 30 do: 19.12.1989

5.SL, 28.12.1989; 5 - rezignace na poslanecký mandát - oznámena, 19.12.1989 - P-SL vzalo na vědomí rezignaci - zánik poslaneckého mandátu

FS14.FS, 20.-21.6.1989, 6; 112 k T.157

ŠÍPEK Václav, RSDr.

53 - Ústí n/Labem-Litoměřice

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

KSČ

vedoucí tajemník Severočeského KV KSČ - Ústí n/Labem16.1.1990, P-SL - vzalo na vědomí rezignaci - zánik poslaneckého mandátu

FS6.FS, 9.-10.11.1987, 4; 37
zahraniční politika
14.FS, 20.-21.6.1989, 7; 187
k T.143,154 a otázka na I. místopředsedu vlády Urbana
17.FS, 12.-13.12.1989, 2; 56
připomínka k T.211

ŠKODA Oldřich

37 - Písek

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

KSČ

VBB-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29 do: 16.1.1990

16.1.1990 - P-SL vzalo na vědomí rezignaci - zánik poslaneckého mandátu

ŠKULA Jozef, JUDr.

145 - Sereď

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

slovenská

SSl

VMI-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 18 do: 30.1.1990VSP-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29 do: 30.1.1990

SL od: 1.SL, 12.6.1986; 30 do: 30.1.1990VSP-SL

odvolán SSl - oznámeno a schváleno 6.SL, 30.1.1990: 6 - zánik poslaneckého mandátu

FS3.FS, 8.12.1986, 2; 62 8.pětiletka - T.7
6.FS, 9.-10.11.1987, 4; 64 zahraniční politika
11.FS, 8.-9.11.1988, 1; 84 k program. prohl. vlády
16.FS, 29.11.1989, 3; 59 k T.217 - Ústava - změny
17.FS, 12.-13.12.1989, 2; 43 k T.211 (zpráva vyšetřovací komise k 17.11. 1989)
; 64 k T.212 a dotaz na vládu nebo FMNO
18.FS, 19.12.1989, 1; 54 k program. prohl. vlády ČSSR
; 140 k T.224 (volba prezidenta)
22.FS, 23.1.1990, 3; 68 k T.233,239
; 78 k T.234 (církve)
SL4.SL, 12.12.1989, 5; 15 k T.214 - zřízení VŽP

ŠOLTÉZ Michal, ing.

189

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

slovenská

KSČ (vzdal se členství 1990)

VBB-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29

VBB-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 27

SL od: 1.SL, 12.6.1986; 30

SL3.SL, 10.10.1989, 1; 94 uplatňování zákona o státním podniku a dotaz na I. místopředsedu vlády Urbana

ŠPANIEL Miroslav, RSDr.

95 - Hodonín-Břeclav

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

KSČ

VK-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29

FS

7.FS, 15.12.1987, 1; 50 k T.48

ŠPÁTA Lubor, MUDr.

81 - Ústí n/Labem

SL Slib vykonán: 6.SL, 30.1.1990; 25

česká

B

VSP-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 31

ŠREMR Pavel

150 - Zbehy

SL Slib vykonán: 6.SL, 30.1.1990; 31

česká

Strana zelených

VŽP-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 31

FS24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 8; 224 k program. prohl. vlády
29.FS, 27.-29.3.1990, 15; 219 návrh na zřízení Federálního výboru pro životní prostředí
17; 288 ke změně názvu republiky
27.FS, 18.4.1990, 1; 27 pozměňovací návrh ke změně článku ústavního zákona a Ústavy
; 50 hospodářský zákoník
27.FS, 19.4.1990, 14; 268 pozměňovací návrh k užívání půdy a zemědělského majetku
;278 - trvá na návrhu, čte text změny
28.FS, 8.5.1990, 22,23; 386,397 k T.406,407 (FVŽP)
28.FS, 9.5.1990, 26/30; 533 k interpelaci - T.292

ŠRENKEL Benjamín

195 - Krompachy

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

slovenská

B

VSP-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29 do: 30.1.1990

odvolán NF ČSSR, oznámeno a schváleno - 6.SL, 30.1.1990; 6 - zánik poslaneckého mandátu

ŠTAFA František, ing.

4 - Praha 4-sever

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

KSČ

P-FS od: 1.SL, 12.6.1986; 29 do: 30.1.1990VÚP-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29 do: 30.1.1990

P-FS

odvolán KSČ - oznámeno a schváleno 6.FS, 30.1.1990; 6 - zánik poslaneckého mandátu

FS7.FS, 15.12.1987, 1; 39 k T.48
11.FS, 8.-9.11.1988, 5; 135 k T.101,105
15.FS, 14.-15.11.1989, 2; 130 zprav. SL k T.147,186
17.FS, 12.-13.12.1989, -; 18 k volbě prezidenta
;78 k rozpočtovému provizoriu
18.FS, 19.12.1989, 1; 79 k program. prohl. vlády ČSSR a dotaz na předsedu vlády Čalfu
22.FS, 23.1.1990, 1; 38 k T.235 - dohodovací řízení

ŠTANCL Jiří, JUDr.

47 - Klatovy

SL Slib vykonán: 6.SL, 30.1.1990; 25

česká

KDS

VÚP-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 31

ŠTERN Jan, ing.

34 - Český Krumlov

SL Slib vykonán: 6.SL, 30.1.1990; 25

česká

B

VK-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 31

FS27.FS, 19.4.1990, 10; 243 pozměňovací návrh k hospodářským stykům se zahraničím
;253 trvání na pozměňovacím návrhu
28.FS, 7.5.1990, 18; 350 zprav. SL k T.338,424 (zrušení FUTI)
28.FS, 8.5.1990, 26; 457 k T.449

ŠTĚPÁN Miroslav, ing.

2 - Praha 2,4

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

KSČ

VZ-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 33 do: 13.12.1989

VZ-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29 do: 13.12.1989

5.SL, 28.12.1989; 5 - rezignace na poslanecký mandát - oznámena 13.12.1989 - P-SL vzalo na vědomí rezignaci - zánik poslaneckého mandátu

FS3.FS, 8.12.1986, 3; 82 odůvodňuje: stanovisko FS k: - T.12 - Prohlášení Nejvyššího Sovětu SSSR
6.FS, 9.-10.11.1987, 4; 32 zahraniční politika

ŠTIX Václav

121 - Havířov

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

B

P-FS od: 1.SL, 12.6.1986; 29VK-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29

FS3.FS, 8.12.1986, 2; 73 8.5LP - k T.7
8.FS, 19.4.1988, 2; 45 k T.49 a 57
17.FS, 12.-13.12.1989, 9; 165 k T.191 a dotaz na ministra Millera

ŠTRBA Peter

115 - Krnov

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

slovenská

KSČ

VZVŽ-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29

ŠTRBOVÁ Mária

179 - Žiar n/Hronom

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

slovenská

B

VK-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29

ŠTROUGAL Lubomír, JUDr.

1 - Praha 1,2

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

KSČ

předseda vlády ČSSR do 11.10.1988VPR-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 12 do: 19.12.1989

5.SL, 28.12.1989; 5 - oznámena rezignace a zánik poslanec. mandátu, 19.12.1989 - P-SL vzalo na vědomí rezignaci - zánik poslaneckého mandátu

FS14.FS, 20.-21.6.1989, 6; 149 k T.157

ŠÚTOVEC Milan, CSc., PhDr.

138 - Karlova Ves

SL Slib vykonán: 6.SL, 30.1.1990; 25

slovenská

B

VK-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 31

VK-SL od: 24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990; 27

FS27.FS, 23.4.1990, 22; 395,404,406,407 zprav. SL k T.375, Svátky, památné dny...
28.FS, 7.5.1990, 17; 339 zprav. SL k T.367,409 (ČSAV) a pozměňovací návrh
28.FS, 8.5.1990, 27; 371,493 zprav. SL k T.375 - (st.svátky)
22,23; 400 k T.406,407 (FVŽP)

ŠVIRLOCHOVÁ Irena

190 - Kežmarok

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

slovenská

KSČ

VSP-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29 do: 23.1.1990

23.1.1990 - zánik poslaneckého mandátu - P-SL vzalo rezignaci na vědomí, 6.SL, 30.1.1990; 5 - oznámena rezignacePřihlásit/registrovat se do ISP