MACEK Josef, JUDr.

54 - Česká Lípa

SL Slib vykonán: 6.SL, 30.1.1990; 25

česká

ČSL

VSP-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 31

VSP-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 27

FS24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 8; 266 k program. prohlášení vlády
25.FS, 14.3.1990, 1; 47 k brannému zákonu
2; 78 k civilní službě - k návrhu posl. Andrejska "církev", připomínka k vymezení pojmu
4; 114 k T.275 a seznámení s dopisem pro min. Burského
6; 143 odsun sovět. vojsk - ekologie, neplatnost smlouvy
26.FS, 27.-29.3.1990, 9; 178,179 pozměňovací návrh k T.270 a dotaz na min. Podlenu
15; 230 výzva FMF k soukromému podnikání
16; 240 připomínka k T.332 a návrh p. M. Malého
27.FS, 18.4.1990, 3; 37 dotaz, proč se nedodržuje program
2; 79 akciové společnosti - § 91
6; 104 soukromé podnikání
27.FS, 19.4.1990, 10; 257 otázka na min. Barčáka ohl. Tuzexu - zrušení
27.FS, 23.4.1990, 15; 374,385,386 zprav. SL k T.315,393 - nebytové prostory
22; 404 svátky, památné dny...
17; 427 soudní rehabilitace
28.FS, 4.5.1990, 12; 244,275,276 k T.309 - vysoké školy
28.FS, 3.5.1990, 13; 168 interpelace na vládu ČSFR ve věci kontroly ČTK
28.FS, 8.5.1990, 22,23; 388 k T.406,407 (FVŽP)
26; 456 k T.449
28.FS, 9.5.1990, 23/9; 522 k T.438 (akciové společnosti)
29; 527 k T.432 - zpráva komise pro dohled nad odsunem sovět. vojsk
;531 organizační sdělení
26/30; 538 k odpovědi na interpelaci - T.461

MACEK Miroslav, MUDr.

131 - Šumperk

SL Slib vykonán: 6.SL, 30.1.1990; 25

česká

B

VSP-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 25

FS24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 10,11; 109 k volebnímu zákonu do FS

MACUŠKA Dušan, JUDr.

169 - Lučenec

SL Slib vykonán: 6.SL, 30.1.1990; 25

slovenská

B

VÚP-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 31

FS

24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 8; 257 připomínka k projednávaným příspěvkům

MADARÁSZ Alexander

175 - Rimavská Sobota

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

maďarská

KSČ

VZV-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29

FS

3.FS, 10.10.1989, 1; 74 uplatňování zákona o st. podniku

MALINA Zdeněk

39 - Strakonice

SL Slib vykonán: 6.SL, 30.1.1990; 25

česká

B

VPDO-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 31

FS

27.FS, 24.4.1990, 26; 472 dotaz na vládu ohl. zahraniční turistiky

MALÍNOVÁ Vlasta

94 - Hodonín

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

KSČ

P-FS od: 1.SL, 12.6.1986; 29VBB-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29

VBB-SL

FS

7.FS, 15.12.1987, 1; 65 k T.48

MALÝ František, ing.

89 - Brno-venkov

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

KSČ

VK-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29 do: 6.SL, 30.1.1990; 33 - uvolněnVZV-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 31

MALÝ Michal

64 - Most-Chomutov

SL Slib vykonán: 6.SL, 30.1.1990; 25

česká

B

VŽP-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 31

FS24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 10,11; 137 k volebnímu zákonu do FS
8; 168 prosí zestručnění příspěvků k program. prohlášení vlády, navrhuje hlasovat o návrhu poslance Stomeho
;232 k program. prohlášení vlády
25.FS, 14.3.1990, 6; 117,138 k majetku KSČ, k hlasování o návrhu p. Kučery
26.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 16; 240 doplňující návrh k T.332
17; 280 ke změně názvu republiky
28.FS, 8.5.1990, 22,23; 399 k T.406,407 (FVŽP)
26; 474 souhlas s odpověďmi na interpelace
9.5.1990, 31; 582 čte výzvu dělníků ohledně majetku KSČ
31; 610,615,617,618 předseda návrh. komise k usnesení FS - čte tech usnesení
SL6.SL, 30.1.1990, 7; 32 volba poslanců do výborů

Odpověď ministra životního prostředí České republiky RNDr. Bedřich Moldána, CSc. na interpelaci poslance Sněmovny lidu Michala Malého ze dne 26. března 1990

Odpověď ministra životního prostředí České republiky RNDr. Bedřich Moldána, CSc. na interpelaci poslance Sněmovny lidu Michala Malého ze dne 26. března 1990 (tisk 346)

Interpelace poslance SL, v.o. 64, Michala Malého na předsednictvo vlády ČSSR a ministra vnitra ČSSR JUDr. Richarda Sachera ve věci přijetí opatření k zabránění růstu kriminality a snížení procenta neobjasněných případů

Interpelace poslance SL, v.o. 64, Michala Malého na předsednictvo vlády ČSSR a ministra životního prostředí ČSR RNDr. Bedřicha Moldána, CSc., ministra ČSR lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu Ing. Jaroslava Bočka a ministra zemědělství a výživy MVDr. Oldřicha Burského ve věci hospodaření s lesními porosty v ČSSR, zejména však v Severočeském kraji

MANDLER Emanuel

4 - Praha 4

SL Slib vykonán: 6.SL, 30.1.1990; 25

česká

ČSDI

VÚP-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 31

FS24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 10,11; 129 k volebnímu zákonu do FS
;335 k usnesení FS k program. prohlášení vlády
25.FS, 14.3.1990, 1; 48 žádost o vysvětlení pozměň. návrhu
28.FS, 2.5.1990, 1; 15 zprav. SL k T.302 (úprava funkčního období prezidenta)
4,5,6; 41 k T.325-327
28.FS, 4.5.1990, 12; 261 k T.309
28.FS, 7.5.1990, 15; 324 k T.344, 412 - prokuratura
28.FS, 8.5.1990, 22,23; 391,398 k T.406,407 (FVŽP)

MARTON Ivan, PhDr.

190 - Kežmarok

SL Slib vykonán: 6.SL, 30.1.1990; 25

slovenská

B

VK-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 31

FS26.FS, 227.-29.3.1990, 12; 192,199 zprav. SL k T.266, 316 "zákon autorský"
SL6.SL, 30.1.1990, 7; 31 volba poslanců do výborů

MASOPUST Zdeněk, JUDr., PhDr., DrSc.

18 - Beroun

SL Slib vykonán: 6.SL, 30.1.1990; 25

česká

KSČ

VÚP-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 31

VÚP-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 27

FS24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, -; 7 připomínka k hlasování o programu schůze FS
9,10,11; 85,141 zprav. SL k T.255,257,256
;112 upřesnění návrhu
-; 153 zpráva př. VÚP-SL o jednání VÚP-SL/SN k návrhu př. SN dr. Bartončíka, projednat název státu - doplňkový bod programu
25.FS, 14.3.1990, 1; 29,39 upřesnění projednávání branného zákona - zprav. - poslanec - vystoupení
;43 odpověď na dotaz posl. Világiho ohl. pozměň. návrhu
;48 k brannému zákonu - k pozměň. návrhům
2; 74 odpověď na dotaz posl. Sychry
6; 125 problematika právních podkladů pro majetek KSČ
26.FS, 27.-29.3.1990, 9; 178 k T.270 (letecký zákon)
27.FS, 20.4.1990, 19; 327 zprav. SL k T.311, 373 "Státní symboly"
20; 334 zprav. SL k T.335 - "Užití st. symbolů"
27.FS, 23.4.1990, 17; 409 soudní rehabilitace
28.FS, 4.5.1990, 12; 259,275 k T.309 - vysoké školy a odpověď na dotaz p. Baruše
28.FS, 7.5.1990, -; 304 vyjádření k návrhu mpř. vlády J. Čarnogur- ského
28.FS, 8.5.1990, 22,23; 381,405 zprav. SL k T.406,407 (FVŽP) a doporučení odložit projednání návrhů
28.FS, 9.5.1990, 31; 618 k usnesení FS č. 213 (komise pro kontrolu majetku KSČ)

MAŠTALKA Jiří, MUDr.

41 - Plzeň I

SL Slib vykonán: 24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990; 26

česká

KSČ

VSP-SL od: 24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990; 27

FS27.FS, 19.4.1990, 8; 160 sociální zabezpečení a nemocenské pojištění zaměstnanců
28.FS, 4.5.1990, 12; 233 k T.309 a pozměň. návrh

MATOUŠEK Jaroslav, ing.

93 - Gottwaldov II

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

ČSS

VPDO-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29

FS3.FS, 8.12.1986, 2; 52 8. pětiletka - k T.7
12.FS, 13.-14.12.1988, 1; 48 k T.120
15.FS, 14.-15.11.1989, 10; 214 k T.164
22.FS, 23.1.1990, 4; 82 k T.234 (církve)
26.FS, 27.-29.3.1990, 2; 53 k T.307 (STR - 1990)
28.FS, 9.5.1990, 25; 481 odův. návrhu zákona T.466 - (tělovýchova)
SL3.SL, 10.10.1989, 1; 80 uplatňování zákona o st. podniku

MATYÁŠ Jaroslav, genpor., ing.

68 - Hradec Králové-venkov

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

KSČ

VBB-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29

FS8.FS, 19.4.1988, 3; 56 zprav. SL k T.59
SL2.SL, 20.10.1987, 1; 81 úkoly stroj. a elektr. průmyslu

MEDŘICKÝ Jiří, JUDr.

28 - Hostivice

SL Slib vykonán: 6.SL, 30.1.1990; 25

česká

ČSL

VÚP-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 31

FS26.FS, 27.-229.3.1990, 8; 161 zprav. SL k T.285, 317 (St. občanství)
27.FS, 19.4.1990, 5; 172 zprav. SL k Z.341, 390 "státní podnik"
;217,214,211,212 doplněk k návrhu, čte pozměňovací návrhy, závěr. slovo
27.FS, 20.4.1990, 18; 342 zprav. výboru dohodovacího řízení k názvu republiky
28.FS, 7.5.1990, 20; 359 zprav. SL k T.268 (Úmluva vídeňská)
28.FS, 9.5.1990, 22/23; 598 zprav. SL k T.406 - zřízení výboru pro život. prostředí

MICHALKOVÁ Štefánia

138 - Karlova Ves

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

slovenská

B

VPR-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29 do: 30.1.1990

Odvolána NF ČSSR - oznámeno a schváleno 6.SL, 30.1.1990; 6 - zánik poslaneckého mandátu

SL2.SL, 20.10.1987, 1; 53 úkoly stroj. a elektrotech. prům. a dotaz na min. Urbana
3.SL, 10.10.1989, 1; 87 uplatňování zákona o st. podniku

MICHALSKI Karel

119 - Karviná

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

polská

KSČ

VZ-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29

FS9.FS, 3.-4.5.1988, 3; 112 zprav. SL k T.61
12.FS, 13.-14.12.1988, 2,3; 93 k T.111,112,124
14.FS, 20.-21.6.1989, 9; 233 zprav. SL k T.150
17.FS, 12.-13.12.1989, -; 157 interpelace na min. Pince (výstavba závodu ve Stonavě)
18.FS, 19.12.1989, 1; 47,108 k program. prohlášení vlády ČSSR a interpelace na min. zahr. věcí (ohl.zrušení zákazu malého pohraničního styku s Polskem)
24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 10,11; 117 k volebnímu zákonu do FS

MIKUNDOVÁ Oldřiška

134 - Valašské Meziříčí

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

ČSS

P-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 27VSP-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29

FS5.FS, 22.-23.6.1987, 2; 84
22.FS, 23.1.1990, 3; 70 k T.233 a otázka polit. rehabilitací od r. 1948
24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 8; 263 k program. prohlášení vlády
27.FS, 20.4.1990, 17; 355 k soudní rehabilitaci

MINÁROVÁ Anna

155 - Partizánské

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

slovenská

KSČ

VPDO-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29

FS13.FS, 21.-22.3.11989, 8,9; 124 k T.125,126
24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 8; 223 k program. prohlášení vlády a dotaz na vládu ČSSR
28.FS, 3.5.1990, 13; 175 dotaz na min. Dlouhého ve věci jednání s p. T. Baťou

MINKA Július, ing, CSc.

158 - Trenčín

SL Slib vykonán: 6.SL, 30.1.1990; 25

slovenská

B

VPDO-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 31

FS24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 8; 279 k program. prohlášení vlády
27.FS, 24.4.1990, 26; 477 interpelace na MZV ohledně svob. zednářů a Vietnamců a dotazy na min. Klause a Millera
28.FS, 8.5.1990, 26; 476 nesouhlas s odpovědí min. na interpelaci - T.448, 452, připomínky podá písemně
28.FS, 9.5.1990, 26/30; 535 nesouhlas s odpovědí min. na interpelaci - T.448, 452, připomínky podá písemně

MOHORITA Vasil, RSDr.

10 - Praha 7,8

SL Slib vykonán: 6.SL, 30.1.1990; 25

česká

KSČ

P-FS od: 6.SL, 30.1.1990; 25VMI-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 25

FS24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 10,11; 138 k volebnímu zákonu do FS
8; 177 k program. prohlášení vlády
;337 k návrhu usnesení FS k program. prohlášení vlády
25.FS, 14.3.1990, 1; 49 poznámka k brannému zákonu a pozměň. návrhům
3; 101 činnost KSČ v armádě
6; 121 návrh na vytvoření nezávislé Parlamentní komise na přezkoumání majetku KSČ
26.FS, 27.-29.3.1990, 17; 257 ke změně názvu státu
28.FS, 9.5.1990, 31; 632 k majetku KSČ

MOLTAŠOVÁ Jana, ing.

27

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

KSČ

P-FS od: 4.SL, 12.12.1989; 11P-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 27VÚP-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29

SL od: 6.SL, 30.1.1990; 27

P-FS 33.P-FS, 30.1.1990

FS5.FS, 22.-23.6.1987, 5; 121 k T.2 - Vídeňská úmluva - zpravodaj SL
6.FS, 9.-10.11. 1987, 8; 134 zprav. SL k T.35
9.FS, 3.-4.5.1988, 2; 107 zprav. SL k T.60
11.FS, 8.-9.11.1988, 6; 143 zprav. SL k T.75,97
14.FS, 20.-21.6.1989, 6; 101 k T.157
18.FS, 19.12.1989, 1; 39 k program. prohlášení vlády a otázky na př. vlády Čalfu a min. zahr.věcí Dienstbiera
2; 122 k T.224 (volba prezidenta)
19.FS, 28.12.1989, 2; 12,15 zprav. SL k T.228
24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 2; 26 přednáší text Slibu poslanců
8; 229 k program. prohlášení vlády a otázka na vládu ČSSR
25.FS, 14.3.1990, 1; 56 otázka posl. Bakšayovi k brannému zákonu
26.FS, 27.-29.3.190, 2; 26 pozměňovací návrh k T.307 o STR 1990
12; 200 otázka k T.266 - autorský zákon
28.FS, 9.5.1990, 31; 611 ke znění usnesení FS komise pro kontrolu majetku KSČ

MOTTLOVÁ Danuše

56 - Děčín-sever-Česká Lípa

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

KSČ

VZV-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29

MUSÍLEK Jiří

82 - Česká Třebová

SL Slib vykonán: 6.SL, 30.1.1990; 25

česká

B

VK-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 31

FS28.FS, 3.5.1990, 9; 1351 k T.313

MÜLLER Jiří, ing.

128 - Hlučice

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

B

VZV-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29Přihlásit/registrovat se do ISP