KALKUS Jaroslav

34 - Český Krumlov

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

KSČ

VZV-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29 do: 30.1.1990

odvolán KSČ - oznámeno a schváleno na 6.SL, 30.1.1990; 6 - zánik poslanec. mandátu

FS2.FS, 24.6.1986, 1; 95 k návrhu usnesení č. 1 FS
4.FS, 24.3.1987, 2; 59 plnění vládního programu

KALMÁROVÁ Magdaléna

176 - Velký Krtíš

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

maďarská

KSČ

VMI-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 18VK-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29

KANIS Pavol, PhDr., CSc.

172 - Povážská Bystrica

SL Slib vykonán: 6.SL, 30.1.1990; 25

slovenská

KSČ

VZ-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 31

FS24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 8; 251 k program. prohlášení vlády
25.FS, 14.3.1990, 6; 139 k majetku KSČ - doplnit datum
26.FS, 27.-28.3.1990, 5; 140 zprav. SL k T.278,319 "právo petiční"
17; 286 ke změně názvu republiky
28.FS, 3.5.1990, 9; 137 k T.313 a pozměň. návrh
13; 187 dotaz na akad. Čiče ohl. náhrady zboží soukromníkům ve Vajnorech u příležitosti návštěvy papeže

KAPEK Antonín, doc., ing.

11 - Praha 8

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

KSČ

VPDO-SL od: 10.FS, 14.-16.6.1988; 6 do: 28.12.1989

vedoucí tajemník MěV KSČ Praha - do r. 19885.SL, 28.12.1989; 5 - rezignace na poslanecký mandát - oznámeno28.12.1989 - P-SL vzalo na vědomí rezignaci - zánik posl. mandátuZemřel 23.5.1990 (sebevražda)

KAPITOLA Luděk, JUDr.

5 - Praha-4 - severovýchod

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

ČSS

VMI-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 18VZ-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29

tajemník ÚV Čs. strany socialistické Praha

FS6.FS, 9.-10.11.1987, 4; 52 zahraniční politika a otázka na min. Chňoupka
10.FS, 14.-16.6.1988, 9; 197 k T.72, 84
17.FS, 12.-13.12.1989, 3; 63 odůvodňuje stanovisko FS - srpen 1968
5; 106 k T.179,178,209
SL3.SL, 10.10.1989, 1; 66 uplatňování zákona o st. podniku

KLIHA František

136 - Ružinov

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

slovenská

KSČ

VPDO-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29

VPDO-SL

FS11.FS, 8.-9.11.1988, 1; 36 k program. prohlášení vlády
SL3.SL, 10.10.1989, 1; 49 uplatňování zákona o st. podniku a otázka na mpř. vlády Juliše

KLÍCHA Jaroslav, genplk., PhDr.

20 - Slaný

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

KSČ

VBB-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29 do: 23.1.1990

23.1.1990 zanikl poslanec. mandát - P-SL vzalo rezignaci na vědomí

FS15.FS, 14.-15.111.1989, 1; 70 k plnění program. prohlášení vlády

KLÍMA Václav

29 - Příbram

SL Slib vykonán: 6.SL, 30.1.1990; 25

česká

B

VSP-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 31

FS24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 8; 278 k program. prohlášení vlády
25.FS, 14.3.1990, 1; 57 poznámka k hlasování k pozměň. návrhům
28.FS, 3.5.1990, 9; 143 k T.313
13; 178 interpelace na min. Klause a Kořínkovou ve věci majetku KSČ

KLIMEŠ Vladimír, MUDr.

191 - Poprad

SL Slib vykonán: 6.SL, 30.1.1990; 25

slovenská

B

VSP-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 31

FS26.FS, 27.-29.3.1990, 15; 205 vagonka "Tatra" - problematika a interpelace na vládu
SL6.SL, 30.1.1990, 7; 32 volba poslanců do výborů

KMEŤ Ľudovít, JUDr.

174 - Prievidza

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

slovenská

KSČ

VPDO-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29

FS12.FS, 13.-14.12.1988, 2,3; 90 k T.112,111,124
15.FS, 14.-15.11.1989, 3; 154 k T.148,187
16.FS, 29.11.1989, 3; 57 k T.217, Ústava - změny
17.FS, 12.-13.12.1989, 8; 153 k T.173, 208
18.FS, 19.12.1989, 1; 30 k program. prohlášení vlády ČSSR
24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 8; 235 k program. prohlášení vlády
27.FS, 23.4.1990, 28; 453 uctění památky R.M.Štefánika
28.FS, 7.5.1990, 15; 319,331 k T.344,412 a pozměň. návrh

KOCÁB Michael

1 - Praha 1 a 2

SL Slib vykonán: 5.SL, 28.12.1989; 10

česká

B

VZ-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 31

FS22.FS, 23.1.1990, 8; 103 odsun sovětských vojsk
22.FS, 27.-28.2.-11.3.1990, 8; 173 odchod sovět. vojsk - návrh na vytvoření smíšené komise posl. FS
25.FS, 14.3.1990, 1; 59 poznámka k hlasování o branném zákoně
26.FS, 27.-29.3.1990, 9; 179 k T.270 - letecký zákon a dotaz na min. Podlenu
12; 195 k T.266 - "autorský zákon" , pozměňovací návrh
26.FS, 27.-29.3.1990, 15; 222 interpelace na vlády ohledně zdravotně postižených lidí
16; 237 iniciativní návrh - T.332 a přijetí Stanoviska FS k dohodě o dočasném pobytu sovět. vojsk v ČSSR
17; 271,283 ke změně názvu republiky
27.FS, 19.44.1990, 7; 293 právo veřejné obhajoby pro pana min. Sachera
27.FS, 23.4.1990, 15; 379 k nebytovým prostorám - dotaz na min. Klause a pozměň. návrh
28.FS, 8.5.1990, 22,23; 387 k T.406,407 (FVŽP)
28.FS, 9.5.1990, -; 640,644 seznamuje poslance s "Výzvou k Rómům, Vietnamcům a skinheadům"

KOKAVCOVÁ Eva

167 - Liptovský Mikuláš

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

slovenská

B

VÚP-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29

FS6.FS, 9.-10.11.1987, 5; 93 zprav. SL k T.34
11.FS, 8.-9.11.1988, 7; 151 zprav. SL k T.96
18.FS, 19.12.1989, 2; 118 zprav. SL k T.224 (volba prezidenta)
22.FS, 23.1.1990, 1; 12 zprav. SL k T.235 (odvolávání a volba poslanců)

KOLDA Stanislav

51 - Tachov - Plzeň-sever

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

KSČ

VZV-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29

KOLMISTR Vladimír, RSDr.

20 - Slaný

SL Slib vykonán: 6.SL, 30.1.1990; 25

česká

B

VPDO-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 31 do: 24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990; 27VBB-SL od: 24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990; 27

FS28.FS, 8.5.1990, 226; 461,466 k T.449 a k situaci na FMV
28.FS, 9.5.1990, -; 645 k "Výzvě M. Kocába"

KONEČNÝ Jindřich, PhDr.

46 - Karlovy Vary

SL Slib vykonán: 6.SL, 30.1.1990; 25

česká

B

VSP-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 31

FS24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 8; 197 k program. prohlášení vlády - časový pořádek
;254 k program. prohlášení vlády
26.FS, 27.-29.3.1990, 16; 238 doplň. návrh k T.332
17; 294 ke změně názvu republiky
27.FS, 19.4.1990, 14; 270 užívání půdy a zeměděl. majetku
27.FS, 20.4.1990, 19; 329 ke státním symbolům
17; 355 k soudní rehabilitaci
27.FS, 23.4.1990, 21; 445,449 zprav. SL k T.328,399
27.FS, 24.4.1990, 26; 467 interpelace ohl. život. prostředí na Karlovarsku
28.FS, 9.5.1990, - ; 501 k majetku KSČ
31; 580 k majetku KSČ a otázka na vládu ČSFR

KONTRÍKOVÁ Mária

164 - Čadca

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

slovenská

KSČ

VPDO-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29

FS17.FS, 12.-13.12.1989, 2; 42 k T.211 (zpráva vyšetřovací komise k 17.11. 1989)

KORČÁK Josef

87 - Brno-město-jihovýchod

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

KSČ

VBB-SL od: 10.FS, 14.-16.6.1988; 6 do: 16.1.1990

místopředseda vlády ČSSR a předseda vlády ČSR16.1.1990 - P-SL vzalo na vědomí rezignaci - zánik poslanec. mandátu

KORF Jindřich

31 - Rakovník

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

KSČ

VSP-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29 do: 26.2.1990

rezignace 26.2.1990

KOŠALA Pavol

196 - Spišská Nová Ves

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

slovenská

KSČ

VPR-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29

FS15.FS, 14.-15.11.1989, 3; 145 zprav. SL k T.148, 187
26.FS, 27.-29.3.1990, 14; 267 k T.307, STR - 1990
27.FS, 19.4.1990, 14; 267 k užívání půdy, zeměděl. majetku

KOVÁČ Štefan, MUDr.

162 - Bánská Bystrica

SL Slib vykonán: 6.SL, 30.1.1990; 25

slovenská

B

VZ-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 31

FS24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 10,11; 136 k volebnímu zákonu do FS

KRÁLÍČKOVÁ Hana

77 - Semily

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

KSČ

VSP-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29 do: 23.1.1990

23.1.1990 zanikl poslanecký mandát - P-SL vzalo rezignaci na vědomí

FS3.FS, 9.12.1986 6; 151 zprav. SL k T.8 - Smlouva ČSSR - BLR
18.FS, 19.12.1989, 2; 142 k T.224 (volba prezidenta)

KRÁLOVÁ Marie

85 - Brno-město-sever

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

KSČ

VPDO-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29

FS5.FS, 22.-23.6.1987, 1; 38 SZÚ - 1986 k T.31
18.FS, 19.12.1989, 1; 83 k program. prohlášení vlády ČSSR a dotaz na min. Vodrážku

KRÁTKÁ Alena

21 - Kolín

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

B

VZV-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29

SL od: 1.SL, 12.6.1986; 30

FS18.FS, 19.12.1989, 2; 137 k T.224 (volba prezidenta)

KRYLL Josef

7 - Praha 5

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

KSČ

VSP-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29

VSP-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29 do 29.1.1990 - uvolnění

předseda volební komise - 1.SL, 12.6.1986; 15předseda volební komise na 1.FS - za SL

FS1.SL, 13.6.1986, 1; 11 zpráva voleb. komise - volba př. FS
2; 13 zpráva voleb. komise - volby mpř.
4.FS, 24.3.1987, 1; 29 zpráva voleb. komise - volby mpř.
10.FS, 14.-16.6.1988, 10; 217 k T.74,85
12.FS, 13.-14.112.1988, 4; 132 k T.100,122
14.FS, 20.-21.6.1989, 7; 205 k T.143,154
15.FS, 14.-15.11.1989, 5; 181 ke zkresleným tiskovým informacím
16.FS, 29.11.1989, 3; 57 k T.217 - Ústava - změny
17.FS, 12.-13.12.1989, 1; 23 k volbě předsedy FS
18.FS, 19.12.1989, 1; 34 k program. prohlášení vlády ČSSR
24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 8; 194 k program. prohlášení vlády
25.FS, 14.3.1990, 1; 31 k brannému zákonu
26.FS, 27.-29.3.1990, 17; 298 ke změně názvu republiky
SL1.SL, 12.6.1986, 5; 18 zpráva volební komise (mpř.VMI)
7; 22 zpráva volební komise (př. SL)
10,11,12; 28 zpráva volební komise (mpř. SL P-SL, př. výboru čl. P-FS)
2.SL, 20.10.1987, 1; 58 úkoly stroj. a elektrotech. prům.
3.SL, 10.10.1989, 1; 70 uplatňování zákona o st. podniku a otázka na I. mpř. vl. Urbana

KŘIVSKÝ Zdeněk, ing., CSc.

53 - Ústí n.Lab.

SL Slib vykonán: 6.SL, 30.1.1990; 25

česká

B

VŽP-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 31

FS24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 8; 227 k program. prohlášení vlády
28.FS, 8.5.1990, 22,23; 388 k T.406, 407 (FVŽP)
28.FS, 9.5.11990, 22/23; 602 k T.406 - život. prostř. - mezinár. situace

KŘÍŽKOVÁ Jarmila

124 - Olomouc

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

KSČ

VPR-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29

KUBÁT Milan, prof., ing.

139 - Petržalka

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

KSČ

VPR-SL od: 10.FS, 14.-16.6.1988; 7 do: 30.1.1990

ministr elektrotech. průmyslu ČSSR- oznámeno na 9.FS, 3.-4.5.1988; 5 do 20.4.1988odvolán KSČ - oznámeno a schváleno na 6.SL, 30.1.1990; 6 - zánik poslaneckého mandátu

SL3.FS, 10.10.1989, 1; 56 uplatňování zákona o st. podniku

KUBEŠ František

13 - Praha 9

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

KSČ

VPDO-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29

SL od: 1.SL, 12.6.1986; 30

FS2.FS, 24.6.1986, 1; 46 k program. prohlášení vlády
15.FS, 14.-15.11.1989, 1; 58 k plnění prohlášení vlády a dotaz na mpř. vlády Juliše
26.FS, 27.-29.3.1990, 2; 72 k T.307 (STR - 1990) a otázka na vládu

KUBINSKÝ Florián, ing.

159 - Jaslovské Bohunice

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

slovenská

KSČ

VSP-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29

FS10.FS, 14.-16.6.1988, 4; 113 zprav. SL k T.79
SL3.SL, 10.10.1989, 1; 90 uplatňování zákona o st.podniku

KUČERA Bohuslav, JUDr.

23 - Mělník

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

ČSS

P-FS od: 1.SL, 12.6.1986; 29

FS od: 1.FS, 13.6.1986; 13

předsedou ČSS

FS2.FS, 24.6.1986, 1; 531 k program. prohlášení vlády
9.FS, 3.-4.5.1988, 1; 48 k program. prohlášení vlády
13.FS, 21.-22.3.1989, 1; 41 k zahraniční politice ČSSR
16.FS, 29.11.1989, 1; 8,65,73 vnitropolitická situace ČSSR
2; 49,51 ustavení vyšetřovací komise
3; 56 Ústava ČSSR - změny - T.217
17.FS, 12.-13.12.1989, -; - řídí celou schůzi FS
;183 k volbě prezidenta
18.FS, 19.12.1989, -; 144 přednáší návrh prohlášení FS k událostem v Rumunsku
22.FS, 23.1.1990, 3; 68 k T.233, 239 a upřesnění dvou návrhu ČSS (deska T.G.Masaryk a dr. Milady Horákové)
22.FS, 23.1.1990, 6; 99 odůvodňuje T.237 (zproštění funkce soudců)
7; 99 odůvodňuje T.242 (volba soudce a př. Nejvyššího soudu)
25.FS, 14.3.1990, -; 5 připomínka - návrh na bod programu - náměty a návrhy
26.FS, 27.-29.3.1990, -; 5 úvodní slovo, prezidiální sdělení
1; 8 uvolnění posl. Laluhy z VKV a zařazení do VSP-SL - odůvodňuje
17; 302 ke změně názvu státu
27.FS, 23.4.1990, 28; 453 památka M.R.Štefánika
28.FS, 4.5.1990, -; 263 k programu zasedání
-; 273 k zákonu o organizaci tělovýchovy
28.FS, 9.5.1990, 27; 495 k T.375,470 (st. svátky)
26/30; 551 ke státoprávnímu uspořádání státu

KUČERA Jan

103 - Uherské Hradiště-Gottwaldov

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

ČSS

VZV-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29

KUČERA Petr

77 - Semily

SL Slib vykonán: 6.SL, 30.1.1990; 25

česká

B

VK-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 31

FS25.FS, 14.3.1990, 6; 119 předložení návrhu ohl. majetku polit. stran
;131,139 upřesnění návrhu; souhlas s doplněním; ujasnění obou návrhů
26.FS, 27.-289.3.1990, 17; 263 ke změně názvu republiky
27.FS, 18.4.1990, -; 10 k navrženému programu
27.FS, 20.4.1990, 18; 308,317 odůvodňuje návrh úst. zákona T.371 "Název republiky"
27.FS, 23.4.1990, 24,25; 364 volba soudců T.272,387
28.FS, 8.5.1990, 26; 450 k T.449 (lustrace)
28.FS, 9.5.1990, -; 500 k majetku KSČ
31; 574, 576, 609, 611, 613, 615, 617, 618, 620, 624-625, 629-630, 634

čte zprávu komise, podává návrh usnesení, upřesnění stanoviska komise k hladovce na Václ. náměstí, majetek KSČ, usnesení - návrh

KUČERA Zdeněk

133 - Vsetín

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

KSČ

VMI-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 18 do: 14.FS, 20.-21.6.1989; 5VPDO-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29 do: 14.FS, 20.-21.6.1989; 5

Zemřel 22.3.1989, na místo zemřelého zvolen Václavík Milán

FS3.FS, 9.12.1986, 4; 114 k T.11 - STR - 1987 čsl. federace

KUDLÁČEK Libor, RNDr.

74 - Pardubice

SL Slib vykonán: 5.SL, 28.12.1989; 10

česká

B

VPR-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 31

FS24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 10,111; 128 k volebnímu zákonu do FS
8; 283 k program. prohlášení vlády
26.FS, 27.-29.3.1990, 15; 222 dotaz na P-FS ohl. rekonstrukce národních výborů
28.FS, 9.5.1990, 26/30; 553 k státoprávnímu uspořádání státu

KUCHÁROVÁ Erika

187 - Moldava nad Bodvou

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

slovenská

B

VPR-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29

KULJOVSKÝ Rudolf

165 - Kysucké Nové Mesto

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

slovenská

KSČ

VPR-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29

FS8.FS, 19.4,1988, 1; 14 k T.62
17.FS, 12.-13.12.1989, -; 184 k volbě prezidenta
18.FS, 19.12.1989, 1; 47 k program. prohlášení vlády ČSSR a dotaz na vládu

KŮSOVÁ Irena

38 - Prachatice

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

B

VBB-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29

KUSÝ Miroslav, prof., PhDr., CSc.

199 - Trebišov

SL Slib vykonán: 24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990; 26

slovenská

B

VK-SL od: 24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990; 27

FS28.FS, 3.5.1990, 12; 162,281 odůvodnění návrhu zák. T.309 "O vysokých školách"

KUŽELOVÁ Václava

30 - Sedlčany

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

KSČ

P-FS od: 1.SL, 12.6.1986; 29VZV-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29

VZV-SL

FS11.FS, 8.-9.11.1988, 4; 116 k T.102,107

KUŽÍLEK Oldřich, ing.

67 - Hradec Králové

SL Slib vykonán: 6.SL, 30.1.1990; 25

česká

B

VK-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 31

FS24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 8; 179 k vládnímu prohlášení - program.
25.FS, 14.3.1990, 1; 50 poznámka k pozměň. návrhům k brannému zákonu
6; 138 k majetku stran
28.FS, 9.5.1990, 27; 495 k T.375,470 (st.svátky)
31; 631 k majetku KSČ


Přihlásit/registrovat se do ISP