HAAS Jiří

133 - Vsetín

SL Slib vykonán: 24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990; 26

česká

KSČ

VSP-SL od: 24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990; 27

HABOVŠTIAK Jozef, ing., CSc.

182 - Bardějov

SL Slib vykonán: 6.SL, 30.1.1990; 25

slovenská

B

VZV-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 31

FS24.FS, 227.-28.2.-1.3.1990, 8; 188 k program. prohlášení vlády
26.FS, 27.-29.3.1990, 2; 73 k T.307 (STR - 1990)
15; 226 otázka na mpř. vlády Reichela a mpř. vlády SR V. Ondruše - ekologie
17; 279 ke změně názvu republiky
28.FS, 3.5.1990, 7; 97 k T.397
13; 184 poděkování min. Sacherovi a Vackovi za důstojnou ochranu papeže J.Pavla II. v ČSFR - interpelace
28.FS, 8.5.1990, 22,23; 399 k T.406,407 (FVŽP)
28.FS, 9.5.1990, 23/9; 518 k T.438 (akciové společnosti)

HADAČOVÁ Marie

33 - České Budějovice

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

KSČ

VSP-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29

FS18.FS, 19.12.1889, 1; 81 k program. prohlášení vlády ČSSR a dotaz na min. Vacka
24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 10,11; 109 k volebnímu zákonu do FS
26.FS, 27.-29.3.1990, 2; 34 k T.307 - STR - 1990 a interpelace na min. Klause a Dvořáka ohl. financování družst. byt. výstavby

HAJKO Vladimír, akad.

186 - Košice I

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

slovenská

KSČ

VK-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29 do: 19.12.1989

5.SL, 28.12.1989, 5 - rezignace na poslanecký mandát19.12-1989 - P-SL vzalo na vědomí rezignaci - zánik poslan. mandátu

FS4.FS, 24.3.1987, 2; 63 plnění vládního programu

HAJN Jaroslav, RSDr.

62 -Louny

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

KSČ

předseda ÚKRK - KSČ23.1.1990 - zánik poslan. mandátu - P-SL vzalo rezignaci na vědomí

HARENČÁR Robert, ing.

185 - Košice II

SL Slib vykonán: 5.SL, 28.12.1989; 10

slovenská

B

VZ-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 31

HAŠANA Július, genpor.

46 - Karlovy Vary

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

slovenská

KSČ

VBB-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29 do: 16.1.1990

16.1.1990 P-SL vzalo na vědomí rezignaci - zánik poslaneckého mandátu

FS9.FS, 3.-4.5.1988, 1; 82 k program. prohlášení vlády

HAŠKO Alfréd

1778 - Banská Štiavnica

SL Slib vykonán: 6.SL, 30.1.1990; 25

slovenská

B

VBB-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 31

FS25.FS, 14.3.1990, 3; 101 činnost KSČ v armádě
6; 136 k jednání ve FS a interpelace na min. Vacka ohl. odsunu sovět.vojsk
26.FS, 27.-29.3.1990, 12; 198

HAVLÍČEK Jiří

54 - Česká Lípa

česká

ČSL

VPDO-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29 do:30.1.1990

odvolán ČSL - oznámeno a schváleno na 6.SL, 30.1.1990; 6 - zánik poslan. mandátu

FS7.FS, 15.12.1987, 1; 31 k T.48

HERMAN Vladimír, RSDr.

86 - Brno-město-severovýchod

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

KSČ

5.SL, 28.12.1989; 5 - rezignace na poslanecký mandát - oznámeno19.12.1989 - P-SL vzalo na vědomí rezignaci - zánik poslan. mandátuvedoucí tajemník Jihomoravského KV KSČ - Brno

HLAVAČKA Jan, ing.

129 - Přerov

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

ČSL

VPR-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29VBB-SL od: 4.SL, 12.12.1989; 17

FS4.FS, 24.3.1987, 2; 40 plnění program. prohlášení vlády
14.FS, 20.-21.6.1989, 6; 96 k T.157
17.FS, 12.-13.12.1989, 8; 150 zprav. SL k T.173,208
18.FS, 19.12.1989, 2; 129 k T.224 (volba prezidenta) a interpelace na min. Podlenu (TV)
28.FS, 8.5.1990, 26; 451 k T.449

HOFFMANN Karel, ing.

42 - Plzeň II

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

KSČ

P-FS od: 1.SL, 12.6.1986; 29

rezignace oznámena na 4.SL, 12.12.1989, 10předseda ÚRO Praha16.1.1990 - P-SL vzalo na vědomí rezignaci - zánik poslanec. mandátu

HONNER Karol, doc., ing., CSc.

181 - Žilina

SL Slib vykonán: 6.SL, 30.1.1990; 25

slovenská

B

VŽP-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 31

FS25.FS, 14.3.1990, 6; 129 interpelace na min. spojů ČSSR ohl. telef. sítě v Žilině u předaných budov KSČ
;142 návrh na změnu názvu VŠT v Bratislavě
26.FS, 27.-29.3.1990, 15; 220 dotaz na min. Millera k sociál. zabezpečení
28.FS, 4.5.1990, 12; 246 k T.309 - vysoké školy
28.FS, 7.5.1990, 15; 325 k T.344,412 - prokuratura

HORÁČEK Václav, genpor., PhDr.

29 - Příbram

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

KSČ

VBB-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29 do: 30.1.1990

předseda ÚV Svazarmurezignace oznámena a schválena na 6.SL, 30.1.1990; 5 - zánik poslan. mandátu

HOŘENÍ Zdeněk, RSDr.

64 - Most-Chomutov

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

KSČ

šéfredaktor Rudého práva23.1.1990 zánik poslaneckého mandátu - P-SL vzalo rezignaci na vědomí

HRADÍLEK Tomáš, ing.

111 - Ostrava II

SL Slib vykonán: 5.SL, 28.12.1989; 10

česká

B

VSP-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 31

FS26.FS, 27.-29.3.1990, 3; 117 zprav. SL k T.281,329
28.FS, 4.5.1990, -; 264 připomínka k textu slibu nových poslanců
28.FS, 9.5.1990, 26/30; 553 ke státoprávnímu uspořádání státu

HRANAI Karol, MUDr.

147 - Levice

SL Slib vykonán: 6.SL, 30.1.1990; 25

slovenská

DS

VMI-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 31

VMI-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 27

HRUŠKOVIČ Miloslav, ing.

181 - Žilina

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

slovenská

KSČ

tajemník ÚV KSSrezignace oznámena a schválena na 6.SL, 30.1.1990; 5 - zánik poslaneckého mandátu

HŮLA Alois

18 - Beroun

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 8

česká

KSČ

P-FS od: 1.SL, 12.6.1986; 29 do: 30.1.1990
VPR-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 28 do: 30.1.1990
VPR-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29 do: 30.1.1990

rezignace oznámena a schválena na 6.SL, 30.1.1990; 5 - zánik poslanec. mandátu

FS2.FS, 24.6.1986, 1; 93 přednáší návrh usnesení č. 1 FS k program. prohlášení vlády
3.FS, 8.12.1986, 2; 25,79 zprav. SL k T.7 - 8.5LP
5.FS, 22.-23.6.1987, 1; 20,72 zprav. SL k T.31 - SZÚ - 1986
7.FS, 15.12.1987, 1; 18,86 zprav. SL k T.48 a dotaz na mpř. vlády Obzinu
9.FS, 3.-4.5.1988, 1; 96 přednáší návrh usnesení FS č. 37 k program. prohlášení vlády
10.FS, 14.-16.6.1986, 2; 20 zprav. SL k T.76 a dotaz na min. Obzinu
12.FS, 13.-14.12.1988, 1; 21, 76 zprav. SL k T.120 (STR)
14.FS, 20.-21.6.1989, 6; 72 k T.157 a dotaz na s. Juliše - odpověď s. Hrivnák
5,6; 167 přednáší návrhy usnesení FS č. 83,84,87
16.FS, 29.11.1989, 1; 63,68 př. návrh. komise - přednáší Prohlášení FS k vnitropolitické situaci
SL3.SL, 10.10.1989, -; 5 Prezidiální sdělení - úvodní slovo
4.SL, 12.12.1989, -; 5 Úvodní slovo - program, řídí schůzi SL
4; 12 záležitost "Fekete"
5.SL, 28.12.1989, 2; 10 čte slib poslanců

CHŇOUPEK Bohuslav, ing.

104 - Vyškov-Prostějov

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 14

slovenská

KSČ

VK-SL od: 14.FS, 20.-21.6.1989; 12 do: 30.1.1990

ministr zahr. vědí ČSSR do 11.10.1988odvolán KSČ - oznámeno a schváleno na 6.SL, 30.1.1990; 6 - zánik poslan. mandátu

FS16.FS, 29.11.1989, 1; 46 vnitropolitická situace ČSSR
18.FS, 19.12.1989, 1; 68 k program. prohlášení vlády ČSSR

CHODUROVÁ Drahomíra

100 - Prostějov

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 14

česká

KSČ

P-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 28 do: 6.SL, 30.1.1990; 27 (uvolněna z funkce)VPR-SL
od: 1.SL, 12.6.1986; 29


Přihlásit/registrovat se do ISP