ČERMÁK Petr, MUDr., CSc.

60 - Liberec

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 14

česká

B

VŽP-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 31

FS26.FS, 27.29.3.1990, 15; 225 odchod sovět. vojsk, rekonstrukce NV, dotaz na min. Barčáka
28.FS, 3.5.1990, 13; 171 otázky ekonomické, finanční, zdravotnické na vládu ČSFR
;198 připomínka k odpovědi min. Millera

ČERNÍK Josef

116 - Frýdek-Místek

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 14

česká

KSČ

VPDO-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 2

FS4.FS, 24.3.1987 2; 56 plnění program. prohlášení vlády
18.FS, 19.12.1989, 1; 73 k program. prohlášení vlády ČSSR a dotaz na př. vlády Čalfu
26.FS, 27.-29.3.1990, 15; 208 dotaz na min. Millera ve věci horníků

ČERNÝ Albert

92 - Zlín I.

SL Slib vykonán: 6.SL, 30.1.1990; 25

česká

ČSD

VBB-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 31

FS24.FS, 27.-28.2.1990, 10,11; 131 k volebnímu zákonu do FS
25.FS, 14.3.1990, 2; 84 k civilní službě - vymezení "21 denní" dotaz na ministra Vacka
3; 100 činnost KSČ v armádě
26.FS, 27.-29.3.1990, 15; 228 k otázce Litvy
28.FS, 8.5.1990, 26; 466 k T.449
28.FS, 9.5.1990, 26/9; 487 zprav. SL k T.3888, 463 (SNB)

ČEŠKA Zdeněk, prof., JUDr.

12 - Praha 8,9

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 14

česká

KSČ

VÚP-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29 do: 30.1.1990

VÚP-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29 do: 30.1.1990

rezignace oznámena a schválena na 6.SL, 30.1.1990; 5 - zánik poslaneckého mandátu

FS9.FS, 3.-4.5.1988, 1; 61 k program. prohlášení vlády
11.FS, 8.-9.11.1988, 9; 214 přednáší návrh usnesení k T.91 o socialistické zákonnosti
16.FS, 29.11.1989, 2; 49 ustavení vyšetřovací komise
3; 54,59 zprav. SL k T.217 - Ústava - změny
17.FS, 12.-13.12.1989, 2; 40 k T.211 (zpráva vyšetř. komise k 17.11. 1989)
-; 181 k volbě prezidenta
18.FS, 19.12.1989, 1; 65 k program. prohlášení vlády ČSSR
SL3.SL, 10.10.1989, 1; 33 uplatňování zákona o st.podniku

ČMELO Alojz, ing.

147 - Levice

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 14

slovenská

SSO

VPDO-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29 do: 30.1.1990

rezignace schválena a oznámena na 6.SL, 30.1.1990; 5 - zánik poslaneckého mandátu

FS4.FS, 24.3.1987, 2; 52 plnění program. prohlášení vlády
10.FS, 14.-16.6.1988, 2; 37 k T.76
14.FS, 20.-21.6.1989, 8; 220 k T.145

ČUMPL Zdeněk

60 - Liberec-sever

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 14

česká

B

VK-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29 do: 28.12.1989

rezignace na poslanecký mandát oznámena na 5.SL, 28.12.1989; 5P-SL vzalo na vědomí rezignaci 28.12.1989 - zánik poslaneckého mandátu

SL4.SL, 12.12.1989, 5; 15 k T.214 - zřízení VŽP-SL


Přihlásit/registrovat se do ISP