BAGIN Pavol, ing.

173 - Hlava

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 14

slovenská

B (kandidát KSČ)

P-FS od: 4.SL, 12.12.1989; 11VÚP-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29

FS7.FS, 15.12.1987, 3; 102 zprav. SL k T.38
11.FS, 8.-9.11.1988, 9; 182 zprav. SL k T.91 a otázka gen. prok. Pješčakovi
17.FS, 12.-13.12.1989, 9; 168 k T.191 a dotaz na min. Millera
19.FS, 28.12.1989, 1; 7 zprav. SL k T.227
23.FS, 30.1.1990, 1; 8 zprav. SL k T.247
24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 8; 180 k program. prohlášení vlády a interpelace ve věci speciální techniky
25.FS, 14.3.1990, 1; 59 poznámka k hlasování o branném zákoně
2; 63 zprav. SL k T.282, 2988 (civilní služba)
;74,76,80,82,83,85 doplnění o návrhy - protinávrh - stažení a čtení pozměň. návrhů - poznámka
;86,87,88 návrh Andrýska posl. - jedn. řád, doplňující návrhy
26.FS, 27.-29.3.1990, 17; 264 ke změně názvu státu
27.FS, 19.4.1990, 11; 133 zprav. SL k T.339, 385 - daň z obratu, zemědělská daň
SL4.SL, 12.12.1989, 5; 14 k T.214 - zřízení VŽP

290 - Interpelace poslance SL Ing. Pavola Bagína v.o.173 na vládu ČSSR ve věci konverze speciální techniky

BAKŠAY Jozef, ing.

184 - Košice IV.

SL Slib vykonán: 6.SL, 30.1.1990; 25

slovenská

B

VPR-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 31

FS24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 8; 185 k program. prohlášení vlády
25.FS, 14.3.1990, 1; 14 k brannému zákonu a otázka na min. NO Vacka
;42,56 připomínka k brannému zákonu, návrh, odpověď mpř. SL Moltašové a upřesnění svého pozměňovacího návrhu
26.FS, 27.-29.3.1990, 2; 49 k T.307 / STR 1990
17; 267 ke změně názvu republiky
27.FS, 18.4.1990, 6; 99,108 připomínka k vládě k soukromému podnikání a pozměň. návrh
28.FS, 3.5.1990, 9; 139 k T.313 a pozměň. návrhy

340 k usnesení FS k program. prohlášení vlády

BAHYL Pavol, ing.

172 - Povážská Bystrica

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 14

slovenská

KSČ

VPDO-SL od: 14.FS, 20.-21.6.1989; 12 do: 23.1.1990

mpř. vlády SSR, předseda Slovenské plánovací komise, 23.1.1990 zánik poslaneckého mandátu - P-SL vzalo registraci na vědomí

BALDOVSKÝ Ľudovít, MUDr.

154 - Šaštín

SL Slib vykonán: 6.SL, 30.1.1990; 25

slovenská

SSL

VSP-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 31

FS26.FS, 27.-29.3.1990, 17; 277 ke změně názvu republiky
27.FS, 23.4.1990, 21; 449 zabezpečení plurality odborů

BALGAVÝ Pavol, CSc., ing.

153 - Senica

SL Slib vykonán: 6.SL, 30.1.1990; 25

B

VBB-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 32

FS24.FS, 27.28.2.-1.3.1990, 8; 256 k program. prohlášení vlády
;338 k usnesení FS k program. prohlášení vlády
25.FS, 14.3.1990, 1; 11,53 zprav. SL k T.283,299
;27,30 k brannému zákonu
;45,46,54 pozměňovací návrh a odpověď
3; 101 poznámka k T.284,300
26.FS, 27.29.3.1990, 3; 121 k T.281, sdružovací zákon
15; 216 otázka na vládu ohledně průplavu Odra-Labe-Dunaj a otevření hranič. přechodů do Rakouska
27.FS, 24.4.1990, 26; 463 dotaz na vládu ohledně narkotik
28.FS, 3.5.1990, 9; 130,141 k T.313
13; 179 otázka na min. Delonga ve věci synchronu ČSFR, Maďarska a Rakouska
28.FS, 4.5.1990, 12; 251 k T.309 - vysoké školy a pozměň. návrh
28.FS, 7.5.1990, 15; 331,333,314,317 zprav. SL k T.344,412 / prokuratura

408 - Interpelace poslanců SL a SN Pavola Balgavého, Juraje Holčíka, Pavla Šremera, Magdy Kačicové, Jána Langoše, Jozefa Kučeráka, Alberta Černého, Jaroslava Šabaty, Vlastimila Baruše, Věroslava Slány, Jaroslava Hladíka, Milana Hrušky na vládu ČSFR ve věci průplavu Dunaj-Odra-Labe

BARTONČÍK Josef, JUDr.

99 - Kroměříž - Gottwaldov

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 14

česká

ČSL

P-FS od: 4.SL, 12.12.1989; 12P-SL od: 4.SL, 12.12.1989; 9VÚP-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29 do: 6.SL, 30.1.1990; 33

SL od: 4.SL, 12.12.1989; 9

FS od: 17.FS, 12.-13.12.1989; 60

FS7.FS, 15.12.1987, 4; 107 zprav. SL k T.43
11.FS, 8.-9.11.1988, 9; 194 k T.91
12.FS, 13.-14.12.1988, 4; 113 zprav. SL k T.100,122
16.FS, 29.11.1989, 1; 31 vnitropolitická situace ČSSR
17.FS, 12.-13.12.1989, -; 14 k volbě prezidenta ČSSR
18.FS, 19.12.1989, 1; 25 k program. prohlášení vlády ČSSR
2; 117 odůvodňuje návrh úst. zákona, T.224, č. 143/ /1968 Sb. "O čsl. federaci"
19.FS, 28.12.1989, 1; 6 odůvodňuje T.227 - úst. zákon o čsl. federaci - Slib prezidenta
2; 11 odůvodňuje T.228 - úst. zákon o volbě poslanců
3; 16 odůvodňuje T.230 - návrh zákona o jednacím řádu FS
22.FS, 23.1.1990, 1; 19 k T.235 (odvolávání a volba poslanců)
;35,38 dovolovací výbor - informace o zřízení, projednání složení SL
;33 složení výboru dovolovacího z poslanců SL - 1. verze
;51 nový návrh složení dovolovacího výboru z posl. SL - 2. verze
4; 79 k T.234, 240 - hospodářské zabezpečení církve aj. spol.
24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, -; 5 návrh na projednání bodu "Název republiky"
10,11; 131,135 faktická poznámka k volebnímu zákonu do FS
8; 259 poznámka k projednávaným příspěvkům k programu vlády
13; 360,366 odův. T.263,265,264 - soudci a odvolání, jmenování
28.FS, 2.5.1990, -; 5-79 řídí schůzi, svolání VÚP-SL/SN, vysvětlování jednacího řádu
SL4.SL, 12.12.1989, 3; 9 úvodní projev po zvolení př. SL
4; 12 záležitost "Fekete"
5.SL, 28.12.1989 řídí celou schůzi
1; 5 odůvodnění volby poslanců SL
6.SL, 30.1.1990, -; 5 program schůze - změna
1; 5 odůvodňuje rezignace a odvolání poslanců SL
2; 7 předkládá návrh volby nových poslanců SL
6.SL, 30.1.1990, 4; 25 volba členů P-SL
5; 26 volba mpř. SL a členů P-SL
6; 27 volba předsedů výborů
7; 31 volba poslanců do výborů SL
;33 prohlášení neplatnosti volby Samogye
;32 odpovědi na dotaz posl. Battěka
8; 33 uvolnění poslanců SL z výborů
;34 svolání 23. schůze FS - návrh

BARTOŠ Miroslav, MUDr, CSc.

24 - Mladá Boleslav

SL Slib vykonán: 5.SL, 28.12.1989; 10

česká

ČSL

VK-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 31VZ-SL od: 24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990; 27

FS23.FS, 30.1.1990, 2; 15 odchod sovětských vojsk - území Ml.Boleslav
28.FS, 4.5.1990, 12; 240 k T.309 - vysoké školy a doplňk. návrh
8.5.1990, 22,23; 398 k T.406,407 (FVŽP)

BARTOŠKOVÁ Věra, PhDr.

15 - Praha - západ

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 14

česká

ČSL

VSP-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29 do: 6.SL, 30.1.1990; 33

SL od: 1.SL, 12.6.1986; 30

FS13.FS, 21.-22.3.1989, 8,9; 133 k T.125,126
17.FS, 12.-13.12.1989, 2; 48 k T.211 (vyšetř. komise)
18.FS, 19.12.1989, 1; 59 k program. prohlášení vlády ČSSR
22.FS, 23.1.1990, 1; 25 k T.235 (volba a odvolávání poslanců)
24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 8; 157 k program. prohlášení vlády

BARUŠ Vlastimil, akad.

84 - Brno-město-severozápad

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 14

česká

KSČ

VSP-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29

FS8.FS, 19.4.1988, 1; 25 k T.62
11.FS, 8.-9.11.1988, 1; 69 k program. prohlášení vlády
14.FS, 20.-21.6.1989, 6; 141 k T.157 (a vodní dílo Gabčíkovo-Nagymarosz)
15.FS, 14.-15.11.1989, 1; 75 k plnění program. prohlášení vlády a dotazy na s. Adamce a Juliše
16.FS, 29.11.1989, 3; 58 k T.217 - Ústava-změny
17.FS, 12.-13.12.1989, -; 12,20 k volbě prezidenta ČSSR
5; 114 k T.178,179,209
;187 k možnosti vystoupení studenta ze stávk. koordin. výboru
18.FS, 19.12.1989, 1; 76 k program. prohlášení vlády ČSSR a otázka na mpř. vl. Reichela
26.FS, 27.-29.3.1990, 2; 70 k T.307 (STR - 1990)
17; 301 ke změně názvu republiky
27.FS, 23.4.1990, 15; 380 nebytové prostory
28.FS, 2.5.1990, 3; 75 k T.347,422 (životní prostředí)
28.FS, 4.5.1990, 12; 227,279,283 k T.309 - vysoké školy a otázka na posl. Kusého a Masopusta
28.FS, 7.5.1990, 17; 342 k T.367,409 (ČSAV)

BATTĚK Rudolf, ing.

12 - Praha 8,9

SL Slib vykonán: 6.SL, 30.1.1990; 25

česká

ČSSD

VMI-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 31VBB-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 31

FS24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 8; 203 k program. prohlášení vlády
25.FS, 14.3.1990, 1; k brannému zákonu
28.FS, 2.5.1990, 4,5,6; 50 k T.325-327
28.FS, 4.5.1990, 12; 225 k T.309 - vysoké školy a pozměň. návrh
28.FS, 9.5.1990, 27; 495 k T.375 (st.svátek), T.470
SL6.SL, 30.1.1990, 7; 32 volba poslanců do výborů

BĚHÁLEK Luboš

66 - Teplice-západ

SL Slib vykonán: 14.FS, 20.-21.6.1989; 11

česká

KSČ

VPDO-SL od: 14.FS, 20.-21.6.1989; 12

doplňovací volby: 20. dubna 1989

FS24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 8; 217 k program. prohlášení vlády
27.FS, 19.4.1990, 5; 176 ke státnímu podniku

BELKO Jozef, ing.

163 - Brezno

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 14

slovenská

KSČ

P-FS od: 1.SL, 12.6.1986; 29VPR-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29

FS3.FS, 9.12.1986, 4; 129 STR - 1987 - čsl. federace
10.FS, 14.-16.6.1988, 3; 75 zprav. SL k T.78 a dotazy na min. Žáka
14.FS, 20.-21.6.1989, 7; 181 zprav. SL k T.143, 154
SL3.SL, 10.10.1989, 1; 38 uplatňování zákona o stát. podniku

BENDA Břetislav, akad.

8 - Praha 6-jihozápad

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 14

česká

KSČ

P-FS od: 1.SL, 12.6.1986; 29 do: 23.1.1990VPDO-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29 do 23.1.1990

23.1.1990 - zánik poslaneckého mandátu - P-SL vzalo rezignaci na vědomí

FS11.FS, 8.-9.11.1988, 1; 46 k program. prohlášení vlády
SL2.SL, 20.10.1987, 1; 32 úkoly stroj. a elektron. průmyslu
3.SL, 10.10.1989, 1; 45 uplatňování zákona o stát. podniku

BENDA Václav, PhDr.

2 - Praha 2 a 4

SL Slib vykonán: 5.SL, 28.12.1989; 10

česká

KDS

P-FS od: 6.SL, 30.1.1990; 25VÚP-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 31

FS22.FS, 23.1.1990, 1; 36 k T.235 - dohodovací řízení
24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 10,11; 111 k volebnímu zákonu do FS - pozměňující návrh
8; 269 k program. prohlášení vlády a dotaz na vládu ČSSR
;339 k usnesení FS k program. prohlášení vlády
13; 364 k volbě soudců
26.FS, 27.-29.3.1990, 4; 133 k T.279,318 - právo shromažďovací a pozměňovací návrh
17; 324 ke změně názvu státu - upřesnění dohodovacího řízení
27.FS, 18.4.1990, -; 12 k vystoupení gen. prokurátora ČR
27.FS, 19.4.1990, 7; 293 připojuje se k návrhu p. Kocába
27.FS, 20.4.1990, 20; 338 poukazuje na špatné hlasování u názvu republiky
27.FS, 23.4.1990, 15; 380 nebytové prostory
17; 423 soudní rehabilitace
28.FS, 2.5.1990, -; 8 k programu schůze 28.FS, přesun bodů, pozměňovací návrh
11; 158 zprav. SL k T.356,428 "fakulty teologické"
28.FS, 8.5.1990, 27; 378 k T.375 (st.svátky)
28.FS, 9.5.1990, 22; 605 k T.406 (FVŽP) - k hlasování ve SL
31; 627,630 k usnesení FS - komise ke kontrole majetku KSČ
-; 644 k "Výzvě poslanců FS"
SL6.SL, 30.1.1990, 6; 28 připomínka k polit. příslušnosti, jednotlivé hlasování
-; 34 organizační záležitosti

BENDŽÁK Ján

140 - Pezinok

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 14

slovenská

KSČ

VZV-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29

BEŠÍKOVÁ Ivana

55 - Děčín-jih

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 14

česká

B

VSP-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29

BEZECNÝ Jiří, ing.

35 - Jindřichův Hradec

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 14

česká

ČSS

VPR-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29

VPR-SL do: 6.SL, 30.1.1990

VPR-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 27

FS3.FS, 9.12.1986, 4; 106,140 zprav. SL - STR-čsl. federace, k T.11
10.FS, 14.-16.6.1988, 3; 85 k T.78 a otázka na 1.mpř. vlády Rohlíčka
14.FS, 20.-21.6.1989, 6; 68 zprav. SL k T.157 (SZÚ)
15.FS, 14.-15.11.1989, 4; 164 zprav. SL k T.149,188
17.FS, 12.-13.12.1989, 4; 91 k T.174 a 205 a dotaz na min. financí
;92 připomínka k odpovědi min. Klause
24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 8; 241 k program. prohlášení vlády
25.FS, 14.3.1990, 6; 126 podpora návrhu P. Kučery
;144 interpelace na min. Klause, ohledně zavedení živnost. majetku
26.FS, 27.-29.3.1990, 2; 19,109 zprav. SL k t. 307,331 (STR-1990)
27.FS, 18.4.1990 -; 9,11 pozměňovací návrh k programu upřesnění návrhu
6; 100 k soukromému podnikání
27.FS, 24.4.1990, 26; 466 poznámka,že odpověď na svou interpelaci dostal, ale není uspokojivá

BIBEŇ Vladimír

135 - Bratislava-Staré Mesto

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 14

slovenská

KSČ

VSP-SL od: 1.SN, 10.11.1976; 29

BIĽAK Vasil, RSDr.

192 - Prešov I.

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 14

ukrajinská

KSČ

P-FS od: 1.SL, 12.6.1986; 29 do: 4.SL, 12.12.1989; 10 (rezignace oznámena)VZ-SL od: 14.FS, 20.-21.6.1989; 12 do: 19.12.1989

tajemník ÚV KSČ do r. 1988,5.SL, 28.12.1989; 5 - rezignace na poslanecký mandát19.12.1989 - P-SL vzalo na vědomí rezignaci - zánik poslaneckého mandátu

FS1.FS, 13.6.1986, -; 5 řídil 1. spol. schůzi FS
1; 10 přednesl návrhy na volbu př. FS a mpř. FS
15.FS, 14.-15.11.1989, 1; 124 k plnění program. prohlášení vlády a dotaz na vládu ČSSR

BLAŽEK Oldřich, ing.

120 - Orlová

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 14

česká

KSČ

VÚP-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29 do 30.1.1990

rezignace oznámena a schválena na 6.SL, 30.1.1990; 5 - zánik poslaneckého mandátu

FS8.FS, 19.4.1988, 2; 40 zprav. SL k T.49 (a57)
10.FS, 14.-16.6.1988, 7; 158 zprav. SL k T.68,82
13.FS, 21.-22.3.1989, 8,9; 108 zprav. SL k T.125,126
18.FS, 19.12.1989, 1; 61 k program. prohlášení vlády ČSSR a dotaz na př. vl. Čalfu

BLAŽEK Vladimír, ing.

57 - Chomutov

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 14

česká

KSČ

ministr dopravy ČSSR (do 11.10.1988)VPR-SL od: 14.FS, 20.-21.6.1989; 12 do: 23.1.1990

23.1.1990 zánik poslaneckého mandátu - P-SL vzalo rezignaci na vědomí

BÓDISOVÁ Elena

143 - Čalovo

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 14

slovenská

B

VZ-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29

BOCHENEK Miroslav, RSDr.

144 - Galanta

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 14

česká

KSČ

VZ-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29 do: 23.1.1990

VZ-SL

23.1.1990 zanikl poslanecký mandát - P-SL vzalo rezignaci na vědomí

FS13.FS, 21.22.3.1989, 1; 73 přednáší návrh usnesení FA č. 74 k zahr. politice ČSSR
18.FS, 19.12.1989, 2; 139 k T.224 (volba prezidenta)

BRABENEC František

65 - Teplice-východ

SL Slib vykonán: 3.FS, 8.12.1986; 7

česká

KSČ

VMI-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 18 do: 30.1.1990VSP-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29 do: 30.1.1990

rezignace oznámena a schválena na 6.FS, 30.1.1990; 5 zánik poslaneckého mandátu

FS5.FS, 22.-23.6.1987, 1; 59 SZÚ - 1986 - k T.31
10.FS, 14.-16.6.1988, 10; 22,23 k T.74,85

BROKEŠ Slavoj

72 - Jičín

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 14

česká

KSČ

VPR-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29 do: 30.1.1990

rezignace oznámena a schválena na 6.SL, 30.1.1990; 5 - zánik poslaneckého mandátu

FS4.FS, 24.3.1987, 2; 31 plnění program. prohlášení vlády
14.FS, 20.-21.6.1989, 6; 78 k T.157 a otázka na s. min. Krumnikla
17.FS, 12.-13.12.1989, 6; 123 zprav. SL k T.175,206

BUBENÍK Jan

6 - Praha 4 a 5

SL Slib vykonán: 5.SL, 28.12.1989; 10

česká

B

VK-SL od: 6.SL, 30.1.1990; 31

FS22.FS, 23.1.1990, 5; 98 k T.236 (zpráva vyšetř. komise)
8; 105 odsun sovětských vojsk
25.FS, 14.3.1990, 1; 26,56 k brannému zákonu a připomínka k vy- stoupení min. Vacka, poznámka k pozměň. návrhu poslance Bakšaye
6; 118 postavení a majetek SSM
28.FS, 8.5.1990, 26; 445 k T.449
SL6.SL, 30.1.1990, 7; 33 volba poslanců - připomínka

BURÁŇOVÁ Anna

102 - Uherské Hradiště

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 14

česká

KSČ

VSP-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29

FS10.FS, 14.-16.6.1988, 2; 41 k T.76
26.FS, 27.-29.3.1990, 2; 47 k T.307 - STR - 1990 a dotaz na ministra Klause

BÚŘIL Jaromír

96 - Hodonín- Uherské Hradiště

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 14

česká

B

VPR-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29 do: 30.1.1990

odvolán NF ČSSR - oznámeno a schváleno na 6.SL, 30.1.1990; 6 - zánik poslaneckého mandátu

BUŠÍKOVÁ Mária

166 - Tvrdošín

SL Slib vykonán: 2.FS, 24.6.1986; 9

slovenská

KSČ

VÚP-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29

FS6.FS, 9.-10.11.1987, 4; 56 zahraniční politika
10.FS, 14.-16.6.1988, 6; 140 zprav. SL k T.66, 81
19.FS, 28.12.1989, 3; 17 zprav. SL k T.230
25.FS, 14.3.1990, 3; 92 zprav. SL k T.284,300
26.FS, 27.-29.3.1990, 7; 159 zprav. SL k T.322 (obč. zák.)


Přihlásit/registrovat se do ISP