AXMAN František, ing.

125 - Šternberk

SL Slib vykonán: 1.SL, 12.6.1986; 14

česká

KSČ

P-FS od: 4.SL, 12.12.1989; 11VPDO-SL od: 1.SL, 12.6.1986; 29

FS15.FS, 14.-15.11.1989, 1; 94 k program. prohlášení vlády - plnění a dotaz na min. Stejskala a Algayera
16.FS, 29.11.1989, 1; 38,66 připomínka k Prohlášení FS a vnitropolitická situace ČSSR
17.FS, 12.-13.12.1989, -; 11 k volbě prezidenta ČSSR
28.FS, 3.5.1990, 7; 89,107 k T.397 a pozměňovací návrhy
28.FS, 4.5.1990, -; 262 k programu zasedání
28.FS, 9.5.1990, 23/9; 514 k T.438 (akciové společnosti)
SL4.SL, 12.12.1989, 5; 13 k řízení VŽP - SL - T.214

464 - Interpelace poslance Sněmovny lidu, v.o. 125, Ing. Františka Axmana, CSc. na místopředsedu vlády ČSFR pana ThDr. Josefa Hromádku ve věci majetku, vlastnictví a jejich navrácení původnímu majiteliPřihlásit/registrovat se do ISP