Čtvrtek 22. června 1989

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 15. schůzi České národní rady ve čtvrtek 22 . června 1989

OBSAH:

Schválen pořad schůze

POŘAD:

I. Návrh mandátového a imunitního výboru České národní rady na ověření platnosti volby poslanců České národní rady podle tisku 115

Řeč předsedy mandátového a imunitního výboru ČNR poslance Zdeňka Krče

Platnost voleb poslanců ČNR zvolených v doplňovacích volbách ověřena

II. Slib poslanců České národní rady

Úvodní slovo předsedy ČNR Josefa Kempného

Čtení formule slibu místopředsedou ČNR Milanem Vondruškou

Slib poslanců Karla Urbánka, Josefa Klímy, Karly Pochové a Josefa Prudíka

III. Návrh skupiny poslanců na volbu členů výborů České národní rady podle tisku 116

Návrh skupiny poslanců schválen

IV. Vládní návrh usnesení České národní rady o státním závěrečném účtu České socialistické republiky a o závěrečných účtech státních fondů České socialistické republiky za rok 1988 podle tisků 117 a 118

Řeč ministra financí, cen a mezd Jiřího Nikodýma

Řeč zpravodaje posl. Jindřicha Matyáše

Řeč posl. Jiřího Čurdy

Řeč posl. Josefa Kani

Řeč posl. Zdenky Vašíčkové

Řeč posl. Jaroslava Chrobáka

Řeč posl. Jiřího Fleyberka

Řeč posl. Miroslava Janoty

Řeč posl. Františka Štefana

Řeč posl. Františka Skácela

Řeč ministra výstavby a stavebnictví ČSR Jaroslava Vávry

Řeč předsedy vlády ČSR Františka Pitry

Řeč ministra financí, cen a mezd Jiřího Nikodýma

Řeč posl. Pavla Chudoby

Zpravodaj posl. Jindřich Matyáš se vzdal závěrečného slova

Česká národní rada státní závěrečný účet za rok 1988 schválila

V. Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce podle tisku 119

Řeč zpravodaje posl. Václava Trejbala

Soudci z povolání zproštěni soudcovské funkce

VI. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky podle tisku 121

Řeč místopředsedy ústředního výboru Národní fronty ČSR posl. Václava Běžela

Soudci z povolání zvoleni do soudcovských funkcí

VII. Odpovědi členů vlády České socialistické republiky na podněty poslanců České národní rady

Úvodní slovo předsedy ČNR Josefa Kempného

Řeč ministra výstavby a stavebnictví ČSR Jaroslava Vávry

Řeč ministra průmyslu ČSR Petra Hojera

Řeč ministra vnitra a životního prostředí ČSR Václava Jirečka

Řeč posl. Bohumíra Rosického

Řeč ministra financí, cen a mezd ČSR Jiřího Nikodýma

Řeč ministra kultury ČSR Milana Kymličky

Česká národní rada vzala se souhlasem na vědomí odpovědi členů vlády ČSR

Interpelace posl. Ladislava Doležala

VIII. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 18. března do 22. června 1989 podle tisku 120

Zpráva schválena

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP