Úterý 30. června 1987

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 6. schůzi České národní rady v úterý 30. června 1987

Obsah:

Schválen pořad schůze

Pořad:

I. Návrh mandátového a imunitního výboru České národní rady na ověření volby poslance České národní rady Jaroslava Chrobáka (tisk 38)

Řeč zpravodajky, místopředsedkyně mandátového a imunitního výboru České národní rady Marcely Černé

Platnost volby poslance Jaroslava Chrobáka ověřena

II. Slib poslance České národní rady

Úvodní slovo předsedy ČNR Josefa Kempného

Čtení formule slibu místopředsedkyní ČNR Marií Jarošovou

Slib poslance ČNR Jaroslava Chrobáka

III. Návrh skupiny poslanců na volbu místopředsedy České národní rady (tisk 31)

Úvodní slovo předsedy ČNR Josefa Kempného

Návrh skupiny poslanců schválen

IV. Návrh skupiny poslanců na volbu předsedy mandátového a imunitního výboru České národní rady (tisk 32)

Návrh skupiny poslanců schválen

V. Návrh skupiny poslanců na uvolnění poslance České národní rady z funkce člena výboru České národní rady a na volbu členů výborů České národní rady (tisk 34)

Úvodní slovo předsedy ČNR Josefa Kempného

Návrh skupiny poslanců schválen

VI. Vládní návrh usnesení České národní rady o státním závěrečném účtu České socialistické republiky a o závěrečných účtech státních fondů České socialistické republiky za rok 1986 (tisky 35 a 36)

Řeč ministra financí ČSR Jiřího Nikodýma

Řeč zpravodaje poslance Miroslava Mrázka

Řeč poslance Jiřího Proška

Řeč poslance Josefa Podlešáka

Řeč poslance Jaroslava Samka

Řeč poslance Bohumila Ladislava

Řeč poslance Jiřího Fleyberka

Řeč poslankyně Gertrudy Hambalčíkové

Řeč poslance Václava Reinberga

Řeč poslankyně Aleny Hanzlové

Řeč poslance Vladislava Krumera

Odpověď ministra průmyslu ČSR Petra Hojera na položenou otázku

Odpověď ministra stavebnictví ČSR Jaroslava Vávry na položenou otázku

Řeč ministra financí ČSR Jiřího Nikodýma

Závěrečné slovo zpravodaje Miroslava Mrázka

Usnesení České národní rady k vládnímu návrhu usnesení České národní rady o státním závěrečném účtu

České socialistické republiky a o závěrečných účtech státních fondů ČSR za rok 1986 schváleno

VII. Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce (tisk 37)

Řeč zpravodaje poslance Stanislava Kuny

Soudci z povolání zproštěni soudcovské funkce

VIII. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSR na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky (tisk 33)

Řeč místopředsedy ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky poslance Miloslava Vacíka

Soudci z povolání zvoleni do soudcovských funkcí

IX. Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 30. března do 30. června 1987 (tisk 39)

Zpráva schválena


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP