Pondělí 30. března 1987

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 5. schůzi České národní rady v pondělí 30. března 1987

OBSAH:

30. 3. 1987

Schválen pořad schůze

POŘAD:

I. Zpráva vlády České socialistické republiky o realizaci vědeckotechnického rozvoje při plnění úkolů 8. pětiletky a Komplexního programu vědeckotechnického pokroku zemí RVHP do roku 2000 v odvětvích řízených vládou ČSR

Řeč místopředsedy vlády ČSR a předsedy České komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj Františka Šrámka

Řeč společného zpravodaje posl. Bohumíra Rosického

Volba návrhové komise

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Jindřicha Matyáše

Řeč poslance Josefa Domase

Řeč poslance Václava Michalce

Řeč poslance Josefa Píro

Řeč poslance Květoslava Pazderníka

Řeč poslance Františka Marienko

Řeč poslance Františka Přibyla

Řeč poslance Václava Anděla

Řeč poslance Vasila Mohority

Řeč poslance Bohuslava Olšana

Řeč místopředsedy vlády ČSR a předsedy České komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj Františka Šrámka

Společný zpravodaj Poslanec Bohumír Rosický se závěrečného slova vzdal

Zpráva návrhové komise

Usnesení České národní rady ke zprávě vlády České socialistické republiky o realizaci vědeckotechnického rozvoje při plnění úkolů 8. pětiletky a Komplexního programu vědeckotechnického pokroku zemí RVHP do roku 2000 v odvětvích řízených vládou ČSR schváleno

II. Vládní návrh zákona České národní rady o státní památkové péči (tisk 8 - vládní návrh zákona, tisk 29 - společná zpráva výborů)

Řeč ministra kultury ČSR Milana Klusáka

Řeč společné zpravodajky poslankyně Hany Lagové

Řeč poslankyně Jarmily Štěpničkové

Řeč poslance Pavla Krystyníka

Řeč poslance Josefa Sedláčka

Řeč poslance Miroslava Novotného

Společná zpravodajka poslankyně Hana Lagová se závěrečného slova vzdala

Zákon České národní rady o státní památkové péči schválen

III. Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce (tisk 27)

Řeč zpravodaje poslance Norberta Požára

Soudci z povolání zproštěni

IV. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky (tisk 28)

Řeč místopředsedy ústředního výboru Národní fronty ČSR poslance Miloslava Vacíka

Soudci z povolání zvoleni do soudcovských funkcí

V. Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 11. prosince 1986 do 30. března 1987

Zpráva schválena

Příloha:

Usnesení České národní rady k realizaci vědeckotechnického rozvoje při plnění úkolů 8. pětiletky a Komplexního programu vědeckotechnického pokroku zemí RVHP do roku 2000 v odvětvích řízených vládou České socialistické republiky


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP