10. - 11. prosince 1986

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 4. schůzi České národní rady ve středu 10. a ve čtvrtek 11. prosince 1986


Obsah:

10. 12. 1986

Schválen pořad schůze

Pořad:

I. Vládní návrh zákona České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1986-1990 (tisk 13 - vládní návrh zákona, tisk 14 - společná zpráva výborů)

II. Vládní návrh zákona České národní rady o státním rozpočtu ČSR na rok 1987 (tisk 15 - vládní návrh zákona, tisk 16 - společná zpráva výborů)

Návrh na sloučení rozpravy k I. a II. bodu pořadu schválen

Řeč místopředsedy vlády ČSR a předsedy České plánovací komise Zdeňka Krče

Řeč společného zpravodaje posl. Aloise Skoupého

Řeč ministra financí ČSR Jiřího Nikodýma

Řeč společného zpravodaje posl. Miroslava Mrázka

Společná rozprava k I. a II. bodu pořadu

Řeč posl. Františka Štefana

Řeč posl. Jaroslava Šafaříka

Řeč posl. Josefa Podlešáka

Řeč posl. Antonína Zichy

11. 12. 1986

Řeč posl. Josefa Meiera

Řeč posl. Josefa Prchala

Řeč posl. Jiřího Fleyberka

Řeč posl. Rudolfa Kuběny

Řeč posl. Marie Sobotové

Řeč posl. Miroslava Šenkýře

Řeč místopředsedy vlády a předsedy České plánovací komise Zdeňka Krče

Společný zpravodaj k I. bodu pořadu posl. Alois Skoupý se závěrečného slova vzdal

Společný zpravodaj ke II. bodu pořadu posl. Miroslav Mrázek se závěrečného slova vzdal

Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1986 - 1990 schválen

Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1987 schválen

III. Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce (tisk 24)

Řeč zpravodajky posl. Anny Kocurové

Soudci z povolání zproštěni funkce

IV. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudcům České socialistické republiky (tisk 25)

Řeč místopředsedy ústředního výboru Národní fronty ČSR posl. Miroslava Vacíka

Soudci z povolání zvoleni do soudcovských funkcí

V. Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 21. října do 10. prosince 1986 (tisk 26)

Zpráva schválena

Přílohy:

Zákon České národní rady ze dne 11. prosince 1986 o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1986-1990 /zákon o pětiletém plánu/

Zákon České národní rady ze dne 11. prosince 1986 o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1987Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP