Pondělí 20. října 1986

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA
o 3. schůzi České národní rady v pondělí 20. října 1986

Obsah:

20. 10. 1986

Schválen pořad schůze

Slib poslance Josefa Marušáka

Pořad:

I. Vládní návrh zákona České národní rady o České zemědělské a potravinářské inspekci (tisk 9 - vládní návrh zákona, tisk 20 - společná zpráva výborů)

Řeč ministra zemědělství a výživy ČSR Ondřeje Vaňka

Řeč společné zpravodajky posl. Jiřiny Sůvové

Řeč posl. Jaroslava Karbaše

Řeč posl. Oldřicha Burského

Společná zpravodajka posl. Jiřina Sůvová se závěrečného slova vzdala

Zákon České národní rady o České zemědělské a potravinářské inspekci schválen

II. Vládní návrh zákona České národní rady o České obchodní inspekci (tisk 10 - vládní návrh zákona, tisk 21 - společná zpráva výborů)

Řeč ministra obchodu ČSR Josefa Rába

Řeč společného zpravodaje posl. Jiřího Maryšky

Řeč posl. Vlasty Šustrové

Řeč posl. Josefa Blína

Řeč posl. Antonína Očenáška

Společný zpravodaj posl. Jiří Maryška se závěrečného slova vzdal

Zákon České národní rady o České obchodní inspekci schválen

III. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se doplňuje zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, ve znění zákona České národní rady č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství (tisk 11 - vládní návrh zákona, tisk 22 - společná zpráva výborů)

Řeč ministra kultury ČSR Milana Klusáka

Řeč společného zpravodaje posl. Jiřího Brejhy

Řeč posl. Libuše Horákové

Řeč posl. Jana Škody

Společný zpravodaj posl. Jiří Brejha se závěrečného slova vzdal

Zákon České národní rady, kterým se doplňuje zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, ve znění zákona

České národní rady č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství podle tisku 11 schválen

IV. Vládní návrh zákona České národní rady o umělém přerušení těhotenství (tisk 12 - vládní návrh zákona, tisk 23 - společná zpráva výborů)

Řeč ministra zdravotnictví ČSR Jaroslava Prokopce

Řeč společné zpravodajky posl. Evy Hálkové

Řeč posl. Libuše Faltýnkové

Řeč posl. Marcely Černé

Řeč posl. Miroslavy Němcové

Společná zpravodajka posl. Eva Hálková se závěrečného slova vzdala

Zákon České národní rady o umělém přerušení těhotenství schválen

V. Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské
funkce (tisk 17)

Řeč zpravodaje posl. Stanislava Kuny

Soudci z povolání zproštěni

VI. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky (tisk 18)

Řeč místopředsedy ústředního výboru Národní fronty ČSR posl. Miloslava Vacíka

Soudci z povolání zvoleni do soudcovských funkcí

VII. Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 3. července do 20. října 1986

Zpráva schválena


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP