Úterý 14. října 1980

 

ČESKÁ NÁRODNÍ RADA

III. volební období

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 17. schůzi České národní rady v úterý 14. října 1980

Obsah:

Schválen denní pořad

Úvodní slovo předsedy České národní rady Evžena Erbana

Pořad:

I. Návrh poslanců Evžena Erbana, Oldřicha Voleníka, Marie Jarošové, dr. Čestmíra Adama, dr. Lubomíra Procházky, dr. Miloslava Vacíka, Františka Tomana, Miroslava Suchopárka a dalších na volbu místopředsedy České národní rady /tisk 98/

II. Návrh poslanců Evžena Erbana, Oldřicha Voleníka, Marie Jarošové, dr. Čestmíra Adama, dr. Lubomíra Procházky, dr. Miloslava Vacíka, Františka Tomana, Miroslava Suchopárka a dalších na doplňovací volby do orgánů České národní rady /tisk 99/

Řeč předsedy České národní rady Evžena Erbana

Návrh na volbu místopředsedy ČNR schválen

Návrh na doplňovací volby do orgánů ČNR schválen

III. Zpráva předsedy Nejvyššího soudu ČSR a generálního prokurátora ČSR o stavu socialistické zákonnosti se zvláštním zaměřením na pracovněprávní vztahy

Řeč předsedy Nejvyššího soudu ČSR JUDr. Karla Kejzlara

Řeč generálního prokurátora ČSR JUDr. Jaroslava Krupauera

Řeč společné zpravodajky poslankyně JUDr. Marie Patejdlové

Volba návrhové komise

Řeč poslance RSDr. Jiřího Brejhy

Řeč poslankyně Naděždy Havířové

Řeč poslance JUDr. Luďka Kapitoly

Řeč poslankyně Pavly Bařinové

Řeč poslance Jindřicha Vápeníka

Řeč poslankyně Jarmily Malecké

Řeč poslance Josefa Hlavičky

Řeč poslance Václava Rungeho

Řeč poslance ing. Miroslava Cahy

Řeč poslankyně Anny Langerové

Řeč předsedy Nejvyššího soudu ČSR JUDr. Karla Kejzlara

Závěrečné slovo společné zpravodajky a předsedkyně návrhové komise JUDr. Marie Patejdlové

Návrh usnesení schválen

IV. Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce /tisk 95/

Řeč zpravodaje poslance Karla Svobody

Soudci z povolání zproštěni funkce

V. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky /tisk 96/

Řeč místopředsedy ústředního výboru Národní fronty ČSR a poslance RSDr. Miloslava Vacíka

Soudci z povolání zvoleni

VI. Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 24. června do 14. října 1980 /tisk 97/

Zpráva schválena

Příloha

Usnesení České národní rady ze 17. schůze dne 14. října 1980 ke zprávě Nejvyššího soudu ČSR a generálního prokurátora ČSR o stavu socialistické zákonnosti v České socialistické republice

 


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP