Úterý 24. června 1980

 

ČESKÁ NÁRODNÍ RADA

III. volební období

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 16. schůzi České národní rady v úterý 24. června 1980

Obsah:

Schválen denní pořad

Pořad:

I. Návrh mandátového a imunitního výboru České národní rady na ověření platnosti volby poslance ing. Bohumila Urbana, CSc. /tisk 92/

Řeč zpravodaje místopředsedy ČNR a předsedy mandátového a imunitního výboru ČNR Oldřicha Voleníka

Platnost volby nově zvoleného poslance ČNR ověřena

II. Slib poslance

Úvodní slovo předsedy ČNR Evžena Erbana

Čtení formule slibu místopředsedou ČNR Oldřichem Voleníkem

Slib poslance ČNR ing. Bohumila Urbana, CSc.

III. Zpráva výboru České národní rady pro plán a rozpočet /tisk 91/ k vládnímu návrhu usnesení České národní rady o státním závěrečném účtu České socialistické republiky a o závěrečných účtech státních fondů České socialistické republiky za rok 1979 /tisk 90/

Řeč ministra financí ČSR ing. Jaroslava Tlapáka

Řeč zpravodaje poslance Josefa Smoly

Volba návrhové komise

Řeč poslance RNDr. Vladimíra Zvěřiny, CSc.

Řeč poslance ing. Václava Běžela

Řeč poslance Jana Vávrů

Řeč poslance Pavla Mezníka

Řeč poslankyně Olgy Divilové

Řeč ministra výstavby a techniky ČSR ing. Františka Šrámka a jeho odpověď na otázku posl. RNDr. Zvěřiny, CSc.

Řeč poslance Jiřího Cibelia

Řeč poslance Oldřicha Balabána

Řeč poslance Karla Dohnálka

Řeč ministra vnitra ČSR ing. Josefa Junga a jeho odpověď na otázku posl. Vávrů

Řeč poslance Ladislava Doležala

Řeč poslance prof. MUDr. Vladimíra Balaše, DrSc.

Řeč poslance RSDr. Zdeňka Hořeního

Řeč místopředsedy vlády ČSR a předsedy České plánovací komise ing. Stanislava Rázla a jeho odpověď na otázku posl. Divilové

Řeč ministra financí ČSR ing. Jaroslava Tlapáka

Závěrečné slovo zpravodaje a předsedy návrhové komise poslance Josefa Smoly

Návrh usnesení schválen

IV. Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce /tisk 89/

Řeč zpravodaje poslance Karla Svobody

Soudci z povolání zproštěni funkce

V. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky /tisk 93/

Řeč místopředsedy ústředního výboru Národní fronty ČSR poslance RSDr. Miloslava Vacíka

Soudci z povolání zvoleni

VI. Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 15. dubna do 24. června 1980 /tisk 94/

Zpráva vzata se souhlasem na vědomí

Příloha

Usnesení České národní rady z 16. schůze dne 24. června 1980 ke zprávě výboru ČNR pro plán a rozpočet o vládním návrhu usnesení České národní rady o státním závěrečném účtu České socialistické republiky a o závěrečných účtech státních fondů České socialistické republiky za rok 1979

 

 


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP