Úterý 18. prosince 1979

 

ČESKÁ NÁRODNÍ RADA

III. volební období

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 14. schůzi České národní rady konané v úterý 18. prosince 1979

Obsah:

 

Schválen denní pořad

Úvodní slovo předsedy ČNR Evžena Erbana

Pořad:

I. Společná zpráva výborů České národní rady pro plán a rozpočet a ústavně právního /tisk 79/ k vládnímu návrhu zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1980 a o rozpočtovém určení výnosu některých úplat ve vodním hospodářství /tisk 78/

Řeč ministra financí ČSR ing. Jaroslava Tlapáka

Řeč společného zpravodaje poslance Josefa Smoly

Volba návrhové komise

Řeč poslance Jaromíra Plívy

Řeč poslance Jiřího Fleyberka

Řeč poslankyně Zdenky Slámové

Řeč poslance Václava Zýky, DrSc.

Řeč poslankyně Zdeny Žákové

Řeč poslance Jana Břicháčka

Řeč poslankyně Anastázie Slavíkové

Řeč poslance Karla Dohnálka

Řeč poslance ing. Jiřího Čurdy

Řeč poslankyně Marie Kochtové

Řeč poslance Jiřího Hrdličky

Řeč poslankyně Heleny Veverkové

Řeč poslance ing. Jaroslava Horáka

Řeč ministra zemědělství a výživy ČSR ing. Miroslava Petříka, CSc. a jeho odpověď na položenou otázku

Řeč ministra lesního a vodního hospodářství ČSR ing. Ladislava Hruzíka a jeho odpověď na položenou otázku

Závěrečné slovo společného zpravodaje poslance Josefa Smoly

Návrh usnesení schválen

II. Společná zpráva výborů České národní rady ústavně právního, pro plán a rozpočet a pro národní výbory a národnosti /tisk 81/ k vládnímu návrhu zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku, ve znění pozdějších předpisů /tisk 80/

Řeč ministra vnitra ČSR ing. Josefa Junga

Řeč společného zpravodaje poslance Josefa Hlavičky

Řeč poslance Jaroslava Polívky

Návrh novely zákona schválen

III. Návrh ústavně právního výboru České národní rady na odvolání a zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce /tisk 82/

Řeč zpravodaje poslance Karla Svobody

Soudci z povolání odvoláni a zproštěni funkce

IV. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSR na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky /tisk 83/

Řeč místopředsedy ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky a poslance RSDr. Miloslava Vacíka

Soudci z povoláni zvolení

V. Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 16. října do 18. prosince 1979 /tisk 84/

Zpráva vzata na vědomí

Příloha

Usnesení České národní rady ze 14. schůze dne 18. prosince 1979 k vládnímu návrhu zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1980 a o rozpočtovém určení výnosu některých úplat ve vodním hospodářství

 


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP