Úterý 16. října 1979

 

ČESKÁ NÁRODNÍ RADA

III. volební období

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 13. schůzi České národní rady v úterý 16. října 1979

OBSAH

Úvodní projev předsedy České národní rady Evžena Erbana

Uctění památky zesnulé poslankyně Vlasty Kovářové

Schválen denní pořad

Pořad

I. Návrh mandátového a imunitního výboru České národní rady na ověření platnosti volby poslankyně Olgy Škarydkové /tisk 76/

Řeč zpravodaje místopředsedy ČNR a předsedy mandátového a imunitního výboru ČNR Oldřicha Voleníka

Platnost volby poslankyně Olgy Škarydkové ověřena

II. Slib poslankyně Olgy Škarydkové

Slib vykonán

III. Návrh poslanců Erbana, Voleníka, Jarošové, Františka Tomana a dr. Adama na doplňovací volbu členky výboru České národní rady pro obchod, služby a dopravu /tisk 77/

Řeč místopředsedkyně ČNR Marie Jarošové

Poslankyně Olga Škarydková zvolena členkou výboru ČNR pro obchod, služby a dopravu

IV. Zpráva vlády České socialistické republiky o plnění programového prohlášení

Řeč předsedy vlády ČSR Josefa Korčáka

Volba návrhové komise

Řeč poslankyně Marty Klimkové

Řeč poslance ing. Františka Sýkory

Řeč místopředsedy ČNR JUDr. Čestmíra Adama

Řeč místopředsedkyně ČNR Marie Jarošové

Řeč poslance prof. ing. Ladislava Kubíčka, DrSc.

Řeč poslance Jana Hluší

Řeč místopředsedy ČNR Františka Tomana

Řeč poslance Adolfa Starého

Řeč poslance Jaroslava Jenerála

Řeč poslance Karla Nádhery

Řeč poslance ing. Miroslava Štěpána, CSc.

Řeč poslance RSDr. Miloslava Vacíka

Řeč ministra financí ČSR ing. Jaroslava Tlapáka a jeho odpověď na položenou otázku

Řeč ministra průmyslu ČSR ing. Bohumila Urbana, CSc., a jeho odpověď na položenou otázku

Řeč ministra obchodu ing. Antonína Jakubíka a jeho odpověď na položenou otázku

Řeč předsedy vlády ČSR Josefa Korčáka

Závěrečné slovo předsedy návrhové komise a místopředsedy ČNR Oldřicha Voleníka

Zpráva vlády ČSR o plnění programového prohlášení schválena

Projev předsedy ČNR Evžena Erbana

V. Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce /tisk 73/

Řeč zpravodaje poslance Karla Svobody

Soudci z povolání zproštěni funkce

VI. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky /tisk 74/

Řeč místopředsedy ústředního výboru Národní fronty ČSR poslance RSDr. Miloslava Vacíka

Soudci z povolání zvoleni

VII. Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 27. června do 16. října 1979 /tisk 75/

Zákonné opatření předsednictva České národní rady ze dne 19. července 1979, kterým se mění zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, schváleno

Ostatní činnost předsednictva ČNR vzata na vědomí

Příloha

Usnesení České národní rady z 13. schůze dne 16. října 1979 ke zprávě vlády České socialistické republiky o plnění programového prohlášení

 


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP