Úterý 26. června 1979

 

ČESKÁ NÁRODNÍ RADA

III. volební období

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 12. schůzi České národní rady v úterý 26. června 1979

Obsah:

Pořad:

I. Zpráva výboru České národní rady pro plán a rozpočet k vládnímu návrhu usnesení České národní rady o státním závěrečném účtu České socialistické republiky a o závěrečných účtech státních fondů České socialistické republiky za rok 1978

Řeč ministra financí ČSR ing. Jaroslava Tlapáka

Řeč společného zpravodaje poslance Josefa Smoly

Řeč poslance akademika Bohumíra Rosického

Uvítací projev předsedy ČNR Evžena Erbana k delegaci Nejvyššího sovětu SSSR, která se zúčastnila části jednání schůze České národní rady

Odpověď vedoucího sovětské delegace, kandidáta politického byra ÚV KSSS a prvního náměstka předsedy prezídia Nejvyššího sovětu SSSR soudruha Vasilije Vasiljeviče Kuzněcova

Řeč poslance RSDr. Jiřího Brejhy

Řeč poslankyně Zdenky Botkové

Řeč poslankyně Olgy Divilové

Řeč poslance ing. Ladislava Kubíčka, DrSc.

Řeč poslankyně Marie Rylkové

Řeč poslance Cyrila Kuklínka

Řeč poslance ing. Miroslava Mrázka

Řeč poslance ing. Oldřicha Paula

Řeč poslance Jaroslava Polívky

Řeč poslance Vlastimila Sýkory

Řeč poslankyně Jaroslavy Šenkové

Řeč poslankyně Milady Tořové

Řeč ministra výstavby a techniky ČSR ing. Františka Šrámka a jeho odpověď na položenou otázku

Řeč ministra zemědělství a výživy ČSR ing. Miroslava Petříka a jeho odpověď na položené otázky

Závěrečné slovo společného zpravodaje poslance Josefa Smoly

Návrh usnesení schválen

II. Návrh skupiny poslanců České národní rady na uvolnění poslance České národní rady z funkcí člena předsednictva České národní rady a předsedy výboru České národní rady pro průmysl a stavebnictví

Řeč místopředsedy ČNR Oldřicha Voleníka

Návrh schválen

III. Návrh skupiny poslanců České národní rady na doplňovací volbu člena předsednictva České národní rady a předsedy výboru České národní rady pro průmysl a stavebnictví

Řeč místopředsedy ČNR Oldřicha Voleníka

Návrh schválen

IV. Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce

Řeč zpravodaje poslance Karla Svobody

Soudci z povolání zproštěni funkce

V. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky

Řeč místopředsedy ústředního výboru Národní fronty ČSR poslance RSDr. Miloslava Vacíka

Soudci z povolání zvoleni

VI. Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 3. dubna do 26. června 1979

Zpráva vzata se souhlasem na vědomí

Příloha

Usnesení České národní rady z 12. schůze dne 26. června 1979 ke zprávě výboru ČNR pro plán a rozpočet o vládním návrhu usnesení České národní rady o státním závěrečném účtu České socialistické republiky a o závěrečných účtech státních fondů České socialistické republiky za rok 1978

 


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP