Úterý 3. dubna 1979

 

ČESKÁ NÁRODNÍ RADA

III. volební období

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 11. schůzi České národní rady v úterý 3. dubna 1979

Obsah:

Schválen denní pořad

Pořad:

I. Zpráva vlády České socialistické republiky o zabezpečování přípravy mládeže pro dělnická povolání

Řeč ministra školství ČSR doc. Milana Vondrušky

Řeč společného zpravodaje poslankyně ing. Marie Smolíkové

Řeč ministra práce a sociálních věcí ČSR dr. Emiliána Hamerníka

Řeč ministra zdravotnictví ČSR prof. dr. Jaroslava Prokopce, CSc.

Volba návrhové komise

Řeč poslance Jaroslava Jenerála

Řeč poslance RSDr. Jaroslava Pospíšila

Řeč poslankyně Marie Šantorové

Řeč poslankyně Jarmily Malecké

Řeč poslance Bohuslava Horáčka

Řeč poslankyně Jarmily Losseové

Řeč poslance doc. MVDr. Antonína Kubíčka, CSc.

Řeč poslankyně Pavly Bařinové

Řeč poslance Františka Volejníka

Řeč poslankyně Zdeňky Váchové

Řeč poslance Jana Vávrů

Řeč poslance Karla Chýlka

Řeč poslankyně Zdeny Žákové

Řeč poslankyně Aleny Hanzlové

Řeč poslance Vladislava Niedoby

Řeč poslance Josefa Hlavičky

Řeč poslance RNDr. Vladimíra Zvěřiny, CSc.

Řeč poslance PhDr. Miroslava Hlaváčka

Řeč poslance Václava Starce

Závěrečné slovo ministra školství ČSR doc. Milana Vondrušky

Závěrečné slovo společného zpravodaje poslankyně ing. Marie Smolíkové

Návrh usnesení schválen

II. Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce /tisk 61/

Řeč zpravodaje poslance Karla Svobody

Soudci z povolání zproštěni funkce

III. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSR na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky /tisk 62/

Řeč místopředsedy ústředního výboru Národní fronty ČSR poslance RSDr. Miloslava Vacíka

Soudci z povolání zvoleni

IV. Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 19. prosince 1978 do 3. dubna 1979 /tisk 63/

Zpráva vzata se souhlasem na vědomí

Příloha

Usnesení České národní rady z 11. schůze dne 3. dubna 1979 ke zprávě vlády České socialistické republiky o zabezpečování přípravy mládeže pro dělnická povolání

 


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP