18. - 19. prosince 1978

 

ČESKÁ NÁRODNÍ RADA

III. volební období

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 10. schůzi České národní rady konané v pondělí a v úterý 18. a 19. prosince 1978

Obsah:

18. 12. 1979

Úvodní slovo předsedy České národní rady Evžena Erbana k 10. výročí vzniku československé federace

Schválen denní pořad

Pořad:

I. Zpráva vlády České socialistické republiky o plnění úkolů 6. pětiletého plánu v České socialistické republice

Řeč místopředsedy vlády ČSR a předsedy České plánovací komise ing. Stanislava Rázla

Řeč společného zpravodaje poslance RSDr. Jaroslava Pospíšila

Volba návrhové komise

Řeč poslance Milana Grande

Řeč poslance ing. Jiřího Čurdy

Řeč poslance ing. Jaroslava Horáka

Řeč poslance Ferdinanda Majtána

Řeč poslance Jiřího Fleyberka

Řeč poslance Karla Pařízka

Řeč poslance ing. Jana Uřičáře

Řeč poslance Josefa Vaňátka

Řeč poslance ing. Václava Běžela

Závěrečné slovo společného zpravodaje poslance RSDr. Jaroslava Pospíšila

Návrh usnesení schválen

19. 12. 1978

II. Společná zpráva výborů České národní rady pro plán a rozpočet a ústavně právního /tisk 58/ k vládnímu návrhu zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1979 /tisk 56/

Řeč ministra financí ČSR ing. Jaroslava Tlapáka

Řeč společného zpravodaje poslance Josefa Smoly

Řeč poslance Jaroslava Čubrdy

Řeč poslankyně Anny Fornouzové

Řeč poslance Josefa Hasnedla

Řeč poslance RSDr. Zdeňka Hořeního

Řeč poslance ing. Jiřího Krátkého

Řeč poslance Jiřího Maryšky

Řeč poslance Jana Nezvala

Řeč poslance Jaromíra Plívy

Řeč poslankyně Ivany Stříbrské

Řeč poslance Bohuslava Šlahaře

Řeč poslance Bohuslava Tomana

Závěrečné slovo společného zpravodaje poslance Josefa Smoly

Návrh zákona schválen

III. Společná zpráva výborů České národní rady /tisk 57/ k návrhu poslanců Erbana, Voleníka, Jarošové, Františka Tomana, dr. Adama, ing. Běžela, dr. Dočkala, dr. Machačky, Malecké, Suchopárka a dr. Vacíka na vydání zákona České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady o jednacím řádu České národní rady /tisk 48/

Řeč společného zpravodaje poslance JUDr. Josefa Machačky

Řeč poslance Miroslava Suchopárka

Návrh novely zákona schválen

IV. Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce /tisk 54/

Řeč zpravodaje poslance Karla Svobody

Soudci z povolání zproštěni funkce

V. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky /tisk 55/

Řeč místopředsedy ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky a poslance RSDr. Miloslava Vacíka

Soudci z povolání zvoleni

VI. Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 27. října do 18. prosince 1978 /tisk 59/

Zpráva vzata na vědomí

Příloha

Usnesení České národní rady z 10. schůze dne 18. prosince 1978 ke zprávě vlády České socialistické republiky o plnění úkolů 6. pětiletého plánu v České socialistické republice

 


Související odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP