26. - 27. října 1978

 

ČESKÁ NÁRODNÍ RADA

III. volební období

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 9. schůzi České národní rady ve čtvrtek a v pátek 26. a 27. října 1978

Obsah:

26. 10. 1978

Schválen denní pořad

Úvodní projev předsedy České národní rady Evžena Erbana k 60. výročí vzniku československého státu

Pořad:

I. Návrh mandátového a imunitního výboru České národní rady na ověření platnosti volby poslance Jana Břicháčka /tisk 52/

Řeč zpravodaje místopředsedy ČNR a předsedy mandátového a imunitního výboru ČNR Oldřicha Voleníka

Platnost volby poslance ČNR Jana Břicháčka ověřena

Slib poslance Jana Břicháčka

Slib vykonán

III. Návrh poslanců Erbana, Voleníka, Jarošové, Františka Tomana a dr. Adama na doplňovací volbu člena ústavně právního výboru České národní rady /tisk 53/

Řeč místopředsedy ČNR Františka Tomana

Poslanec ČNR Jan Břicháček zvolen členem ústavně právního výboru ČNR

IV. Zpráva vlády České socialistické republiky o rozvoji zemědělsko-potravinářského komplexu a života na socialistické vesnici v České socialistické republice

Řeč ministra zemědělství a výživy ČSR doc. ing. Miroslava Petříka, CSc.

Řeč společného zpravodaje poslance RSDr. Jana Jiráska

Volba návrhové komise

Řeč poslance Václava Trejbala

Řeč poslance genmjr. ing. Václava Růžičky

Řeč poslance Františka Samce

Řeč poslance Zbyňka Žalmana

Řeč poslankyně Marty Klimkové

Řeč poslance Jana Onderky

Řeč poslance Jana Červinky

Řeč poslance Věroslava Jedličky

Řeč poslance Františka Rozhona

Řeč poslankyně Naděždy Křenové

Řeč poslance Cyrila Kuklínka

Řeč poslankyně Marie Šmotkové

Řeč poslance Aloise Krále

Řeč poslance Jaromíra Hájka

Řeč místopředsedy vlády ČSR Štěpána Horníka a jeho odpověď na položenou otázku

Řeč ministra průmyslu ČSR ing. Bohumila Urbana, CSc. a jeho odpověď na položenou otázku

Řeč ministra zemědělství a výživy ČSR ing. Miroslava Petříka a jeho odpověď na položené otázky

Závěrečné slovo společného zpravodaje poslance RSDr. Jana Jiráska

Návrh usnesení schválen

V. Zpráva generálního prokurátora České socialistické republiky a Nejvyššího soudu České socialistické republiky o stavu socialistické zákonnosti

Řeč generálního prokurátora ČSR JUDr. Jaroslava Krupauera

Řeč předsedy Nejvyššího soudu ČSR JUDr. Karla Kejzlara

Řeč společného zpravodaje poslance JUDr. Josefa Machačky

Volba návrhové komise

Řeč poslance ing. Františka Skácela

Řeč poslankyně Marie Matějkové

Řeč poslankyně Anny Langerové

Řeč poslance Aloise Berana

27. 10. 1978

Řeč poslance Karla Kostky

Řeč poslance Jana Vávrů

Řeč poslance MUDr. Jaroslava Henzla

Řeč poslance Jiřího Brejhy

Řeč poslance Adolfa Starého

Řeč poslance genpor. ing. PhDr. Josefa Marušáka, CSc.

Řeč poslance Karla Simona

Závěrečné slovo generálního prokurátora ČSR JUDr. Jaroslava Krupauera

Závěrečné slovo společného zpravodaje poslance JUDr. Josefa Machačky

Návrh usnesení schválen

VI. Návrh ústavně právního výboru České národní rady na odvolání a zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce /tisk 49/

Řeč zpravodaje poslance Karla Svobody

Soudci z povolání odvoláni a zproštěni funkce

VII. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky /tisk 50/

Řeč místopředsedy ústředního výboru Národní fronty ČSR poslance RSDr. Miloslava Vacíka

Soudci z povolání zvolení

VIII. Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 26. června do 26. října 1978 /tisk 51/

Zpráva vzata na vědomí

Přílohy

Usnesení České národní rady z 9. schůze dne 26. října 1978 ke zprávě vlády České socialistické republiky o rozvoji zemědělsko-potravinářského komplexu a života na socialistické vesnici v České socialistické republice

Usnesení České národní rady z 9. schůze dne 27. října 1978 ke zprávě generálního prokurátora České socialistické republiky a Nejvyššího soudu České socialistické republiky o stavu socialistické zákonnosti v České socialistické republice

 

 


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP