30. - 31. března 1978

 

ČESKÁ NÁRODNÍ RADA

III. volební období

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 7. schůzi České národní rady ve čtvrtek a v pátek 30. a 31. března 1978

Obsah:

30. 3. 1978

Schválen denní pořad

Úvodní slovo předsedy České národní rady Evžena Erbana k významu 11. zasedání ÚV KSČ a k projednávání zprávy vlády ČSR o plnění programového prohlášení

Pořad:

I. Zpráva vlády České socialistické republiky o plnění programového prohlášení

Řeč předsedy vlády ČSR Josefa Korčáka

Volba návrhové komise

Řeč místopředsedy ČNR Oldřicha Voleníka

Řeč poslance RNDr. Vladimíra Zvěřiny, CSc.

Řeč poslance RSDr. Miloslava Vacíka

Řeč poslankyně ing. Marie Smolíkové

Řeč poslance ing. Miroslava Mrázka

Řeč poslankyně Ludmily Brychové

Řeč místopředsedy ČNR Františka Tomana

Řeč poslankyně Aleny Hanzlové

Řeč poslankyně Anastázie Slavíkové

Řeč místopředsedy ČNR JUDr. Čestmíra Adama

Řeč poslankyně Boženy Ficové

Řeč poslance ing. Václava Běžela

Řeč poslankyně Jarmily Malecké

Řeč poslance akademika Bohumíra Rosického

Řeč poslance Jindřicha Řehořka

Řeč poslance PhDr. Miloslava Dočkala, CSc.

Řeč poslankyně Jaroslavy Šenkové

Řeč poslance Zbyňka Žalmana

Řeč poslankyně Heleny Kotrlové

Řeč poslance Zdeňka Míky

Závěrečné slovo předsedy vlády ČSR Josefa Korčáka

Řeč předsedy návrhové komise a místopředsedy ČNR Oldřicha Voleníka

Zpráva vlády ČSR o plnění programového prohlášení schválena

31. 3. 1978

II. Společná zpráva výborů České národní rady kulturního a školského, ústavně právního a pro národní výbory a národnosti /tisk 33/ k vládnímu návrhu zákona České národní rady o divadelní činnosti /divadelní zákon/ /tisk 30/

Řeč ministra kultury ČSR doc. JUDr. Milana Klusáka, CSc.

Řeč společného zpravodaje poslance Zdeňka Míky

Řeč poslankyně Marie Migotové

Řeč poslance Waltera Herrgesella

Řeč poslankyně Vlasty Vlasákové

Návrh zákona schválen

III. Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce /tisk 31/

Řeč zpravodaje poslance Karla Svobody

Soudci z povolání zproštěni funkce

IV. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky /tisk 32/

Řeč místopředsedy ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky RSDr. Miloslava Vacíka

Soudci z povolání zvoleni

V. Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 20. prosince 1977 do 30. března 1978 /tisk 34/

Zpráva vzata na vědomí

Příloha

Usnesení České národní rady ze 7. schůze dne 30. března 1978 ke zprávě vlády České socialistické republiky o plnění jejího programového prohlášení

 

 


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP