Úterý 26. dubna 1977

 

ČESKÁ NÁRODNÍ RADA

III. volební období

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 3. schůzi České národní rady v úterý 26. dubna 1977

Obsah:

 

Schválen denní pořad

Pořad:

I. Slib poslance České národní rady

Poslanec Oldřich Vašků složil poslanecký slib

II. Zpráva vlády České socialistické republiky o spolupráci národních výborů a hospodářských organizací při vytváření podmínek pro efektivní využívání všech zdrojů pracovních sil a tvůrčích schopností lidí

Řeč místopředsedy vlády ČSR Štěpána Horníka

Řeč zpravodajky místopředsedkyně ČNR Marie Jarošové

Volba návrhové komise

Řeč poslance RSDr. Václava Šlapáka

Řeč poslance Jana Červinky

Řeč poslankyně Naděždy Křenové

Řeč poslance Josefa Hanzelky

Řeč poslance Antonína Joba

Řeč poslankyně Zdeňky Hanzlové

Řeč poslance Františka Volejníka

Řeč poslance Petra Nepraše

Řeč poslance RSDr. Jaroslava Pospíšila

Řeč poslance Václava Starce

Řeč poslance Ladislava Doležala

Řeč poslankyně Anny Bohatové

Řeč poslance ing. Miroslava Štěpána, CSc.

Řeč ministra školství ČSR doc. Milana Vondrušky

Řeč ministra zdravotnictví ČSR prof. MUDr. Jaroslava Prokopce, CSc.

Řeč ministra práce a sociálních věcí ČSR RSDr. Emiliana Hamerníka

Řeč ministra průmyslu ČSR ing. Oldřicha Svačiny

Závěrečné slovo zpravodajky a předsedkyně návrhové komise místopředsedkyně ČNR Marie Jarošové

Návrh usnesení schválen

III. Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce a na odvolání soudce z povolání ze soudcovské funkce /tisk 13/

Řeč zpravodaje poslance Karla Svobody

Návrh schválen

IV. Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 17. prosince 1976 do 26. dubna 1977 /tisk 14/

Zpráva vzata se souhlasem na vědomí

 


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP