Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé 1946.

2. zasedání.

239.

Vládní návrh.

Zákon

ze dne ............................. 1946

o zimním čase.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Vláda se zmocňuje, aby nařízením zaváděla odchylkou od středoevropského času zimní čas a určovala jeho počátek a konec.

§ 2.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.

Důvodová zpráva.

Navržená úprava je obdobou zákona ze dne 8. března 1946, č. 54 Sb., o letním čase. Důvodem k zavedení zimního času jsou hospodářské okolnosti, zejména nedostatek výkonu v elektrárnách, které jsou již nyní v napjaté situaci, poněvadž se jim nedostává asi 10% výkonu v kW k překonání t. zv. ranní a večerní špičky, nastávající mezi 7. - 8. hod. a mezi 16. - 20. hod. středoevropského času. Zavedením zimního času bude zatížení elektráren rozloženo příznivěji a průmyslovým odvětvím bude zajištěna nerušená dodávka elektrického proudu.

V Praze dne 15. listopadu 1946.

Úřadující náměstek předsedy vlády:

Dr. Petr Zenkl v. r.

Ministr vnitra:

Václav Nosek v. r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP