Čtvrtek 15. října 1931

Těsnopisecká zpráva

o 143. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve čtvrtek dne 15. října 1931.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolená

Omluva

Změny ve výborech

Došlé spisy

Přikázáno výborům

Pořad.

Rozprava o prohlášení předsedy vlády, učiněném ve 142. schůzi posl. sněmovny dne 14. října 1931

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. inž. Junga

Řeč posl. Světlíka

Řeč posl. dr Schollicha

Řeč posl. dr Wintera

Řeč posl. Zápotockého

Řeč posl. Pohla

Řeč posl. dr Törkölyho

Řeč posl. Kopeckého

Řeč posl. Jelinka

Rozprava přerušena

Sdělení předsednictva:

Změny ve výborech

Rozdané tisky

Z iniciativního výboru přikázáno

Stanoven pořad příští schůze

Příloha

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP