Čtvrtek 16. ledna 1930

Těsnopisecká zpráva

o 9. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve čtvrtek dne 16. ledna 1930.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluvy

Ustavení a změny ve výborech

Od vlády došlo

Ze senátu došlo

Došlé spisy

Tiskem rozdáno

Iniciativnímu výboru přikázáno

Imunitnímu výboru přikázáno

Přikázáno výborům

Pořad.

1. Zpráva výboru rozpočtového stran opatření Stálého výboru NSRČ podle §u 54 úst. listiny ze dne 7. listopadu 1929 (k tisku 1, příloha CH) o konečné úpravě československé měny (tisk 134)

Řeč zpravodaje posl. dr Hodáče

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Krebse

Řeč posl. dr Macka

Řeč posl. Zápotockého

Řeč posl. dr Rosche

Doslov zpravodaje posl. dr Hodáče

Opatření Stálého výboru schváleno

Přijata resoluce

2. Zpráva výborů zahraničního a živnostensko-obchodního stran opatření Stálého výboru NSRČ podle §u 54 úst. listiny ze dne 16. října 1929 (k tisku 1, příloha G), kterým se schvaluje dohoda o úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Tureckou ze dne 19. září 1929 (tisk 139)

Řeč zpravodaje posl. Světlíka

Řeč zpravodaje posl. dr Zadiny

Opatření Stálého výboru schváleno

Sdělení předsednictva:

Svolání výboru iniciativního

Změny ve výborech

Tiskem rozdáno

Iniciativnímu výboru přikázáno

Z iniciativního výboru přikázáno

Stanoven pořad příští schůze

Příloha

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP