Sněmovní tisky
JUDr. Jan Chvojka - zpravodajem sněmovny a jejich orgánů k tiskům

Celkem nalezeno 14 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 23/0 Novela z. o odpověd. za škodu způsob.při výkonu veřejné moci Poslanecký návrh zákona Neschváleno
 42/0 N.z. o Registru smluv Poslanecký návrh zákona Schváleno, 340/2015 Sb.
 45/0 Novela zákona - trestní řád - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 141/2014 Sb.
 48/0 Souhr. zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2012Zpráva a jinéVzato na vědomí
 71/0 Novela z. - služební zákon Poslanecký návrh zákona Schváleno, 234/2014 Sb.
 225/0 Novela z. - exekuční řád Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 242/0 N.z.o změně zák. v souvis. s přijetím zákona o státní službě Poslanecký návrh zákona Schváleno, 250/2014 Sb.
 419/0 Zpráva o činnosti RRTV za rok 2014Zpráva a jinéSchválena
 445/0 Novela z. o ochraně spotřebitele - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 378/2015 Sb.
 499/0 Novela z. - občanský soudní řád Senátní návrh zákona 1. čtení
 568/0 Vl. n. z., kterým se mění některé volební zákony a dalšíVládní návrh zákonaSchváleno, 322/2016 Sb.
 610/0 Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřaduVládní návrh zákonaNepřijato
 699/0 Novela z. o registru smluv - RJ Poslanecký návrh zákona Nepřijato
 785/0 Novela z. - insolvenční zákonVládní návrh zákonaSchváleno, 64/2017 Sb.


ISP (příhlásit)