Sněmovní tisky
Mgr. Marie Benešová - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 17 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 45/0 Novela zákona - trestní řád - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 141/2014 Sb.
 46/0 Novela z. - trestní zákoníkVládní návrh zákonaVzat zpět v 1. čtení
 68/0 Návrh na odvolání některých výhrad ČR k mnohostran.mez.sml.Mezinárodní smlouvaSchválena
 69/0 Sml. mezi ČR a Rep. Kazachstán o vzájemné právní pomociMezinárodní smlouvaSchválena, 55/2014 Sb. m. s.
 75/0 Dodatkový prot. k Úmluvě o počítačové kriminalitěMezinárodní smlouvaSchválena, 9/2015 Sb. m. s.
 102/0 Doh.mezi ČR a Zvlášt.admin.oblastí Hongkong o předávání osobMezinárodní smlouvaSchválena, 14/2015 Sb. m. s.
 103/0 Doh.mezi ČR a Zvl.adm.obl.Hongkong o vzáj.pomoci v tr.věcechMezinárodní smlouvaSchválena, 15/2015 Sb. m. s.
 104/0 Doh.mezi ČR a Zvl.admin.obl.Hongkong o před.odsouzených osobMezinárodní smlouvaSchválena, 8/2015 Sb. m. s.
 110/0 Prot.mezi ČR a Slov.rep.o právní pomoci poskyt.justič.orgányMezinárodní smlouvaSchválena, 65/2014 Sb. m. s.
 144/0 Novela z. o majetkovém vyrovnání s církvemi - RJ Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 181/0 Novela z. - občanský soudní řád Poslanecký návrh zákona Schváleno, 164/2015 Sb.
 237/0 Novela z. o nakládání s bezpečnostním materiálem - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 266/2014 Sb.
 238/0 Novela z. - exekuční řád Poslanecký návrh zákona Schváleno, 298/2017 Sb.
 243/0 N.z.o soukromém zdr.pojištění cizinců při pobytu na území ČR Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 635/0 N. z. o DNA Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 961/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 965/0 Novela z. o České televizi a o Českém rozhlasu Poslanecký návrh zákona 1. čtení


ISP (příhlásit)