Sněmovní tisky
Ing. Petr Lachnit, CSc. - zpravodajem sněmovny a jejich orgánů k tiskům

Celkem nalezeno 9 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 52/0 Vládní návrh zákona o cenách - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 124/2003 Sb.
 62/0 Vládní návrh zákona o zoo - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 162/2003 Sb.
 161/0 Návrh zákona o hospodaření energií - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 359/2003 Sb.
 252/0 V. n. z. o obecné bezpečnosti výrobků - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 277/2003 Sb.
 761/0 Úml. o určení státu příslušného pro posuzov.žádosti o azylMezinárodní smlouvaSchválena
 1096/0 Úmluva o zamezení dvojího zdaněníMezinárodní smlouvaSchválena, 93/2006 Sb. m. s.
 1123/0 Protokol k Úml. o přepravní smlouvě v nákl. dopravě (CMR)Mezinárodní smlouvaSchválena, 108/2006 Sb. m. s.
 1216/0 Sml. mezi ČR a Ázerbájdžánskou rep. o zamez. dvojímu zdaněníMezinárodní smlouvaSchválena, 74/2006 Sb. m. s.
 1224/0 Úmluva o zákazu nebo omezení použití konvenčních zbraníMezinárodní smlouvaSchválena, 115/2006 Sb. m. s.


ISP (příhlásit)