Sněmovní tisky
Ing. Jaromír Schling - zpravodajem sněmovny a jejich orgánů k tiskům

Celkem nalezeno 11 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 91/0 Návrh zákona o silniční dopravě - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 577/2002 Sb.
 94/0 Návrh rozpočtu SFDI na rok 2003Zpráva a jinéSchválena
 99/0 Navrh novely z. o Státním fondu dopravní infrastruktury Návrh zákona zastupitelstva kraje Zamítnuto v 2. čtení
 109/0 Návrh novely zákona o pozemních komunikacích - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 358/2003 Sb.
 316/0 Novela z. o drahách - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 103/2004 Sb.
 321/0 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 2. čtení
 343/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 118/2004 Sb.
 354/0 Novela z. o posuzování vlivů na životní prostředí - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 93/2004 Sb.
 373/0 Návrh zákona o výstavbě dálnic Poslanecký návrh zákona Nepřijato
 464/0 Návrh rozpočtu Stát. fondu dopr. infrastruktury na rok 2004Zpráva a jinéSchválena
 1066/0 Novela z. o silniční dopravě - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 226/2006 Sb.


ISP (příhlásit)