Sněmovní tisky
Mgr. Václav Nájemník - zpravodajem sněmovny a jejich orgánů k tiskům

Celkem nalezeno 14 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 79/0 Dohoda mezi ČR a Paraguayskou rep. o podpoře investicMezinárodní smlouvaSchválena, 38/2000 Sb. m. s.
 109/0 Dohoda mezi ČR a Kostarickou rep. o podpoře investicMezinárodní smlouvaSchválena, 68/2001 Sb. m. s.
 215/0 Úmluva o právech dítěteMezinárodní smlouvaSchválena
 319/0 Návrh zákona o jazyce České republiky Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 2. čtení
 406/0 Úmluva o finančních operacíchMezinárodní smlouvaSchválena
 474/0 Evropská prozatímní dohoda o sociálním zabezpečeníMezinárodní smlouvaSchválena, 112 až115/2000 Sb. m. s.
 635/0 Novela trestního zákona Poslanecký návrh zákona Schváleno, 139/2001 Sb.
 638/0 Protokol OSN o odstranění všech forem diskriminace ženMezinárodní smlouvaSchválena, 57/2001 Sb. m. s.
 646/0 Dohoda mezi ČR a Salvadorskou rep. o ochraně investicMezinárodní smlouvaSchválena, 34/2001 Sb. m. s.
 686/0 Cartagenský protokol o biologické bezpečnostiMezinárodní smlouvaSchválena, 89/2005 Sb. m. s.
 808/0 Opční protokol k Úml. o zapojování dětí do ozbroj. konfliktůMezinárodní smlouvaSchválena, 45/2003 Sb. m. s.
 1033/0 Smlouva ČR a Marockým král. o zamezení dvojího zdaněníMezinárodní smlouvaSchválena, 83/2006 Sb. m. s.
 1047/0 Úmluva o právním postavení osob bez státní příslušnostiMezinárodní smlouvaNeschválena
 1113/0 Mezinárodní úmluva na ochranu nových odrůd rostlinMezinárodní smlouvaSchválena, 109/2004 Sb. m. s.


ISP (příhlásit)