Sněmovní tisky
Ing. Jaromír Schling - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 22 tisků. (1. strana, celkem stran: 2)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 18/0 Návrh ústavního zákona o lidovém hlasování Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 2. čtení
 251/0 Návrh na vydání zák. o poskytnutí jednorázové peněžní částky Poslanecký návrh zákona Schváleno, 39/2000 Sb.
 623/0 Dohody o zřízení a provozování letových provozních služebMezinárodní smlouvaSchválena, 26/2002 Sb. m. s.
 666/0 Vl. návrh zákona o podmín. provozu vozidel - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 56/2001 Sb.
 730/0 Šestý dodatkový protokol Ústavy Světové poštovní unieMezinárodní smlouvaSchválena, 28/2011 Sb. m. s.
 744/0 Smlouva mezi ČR a SRN o propojení české dálnice D8Mezinárodní smlouvaSchválena, 103/2004 Sb. m. s.
 843/0 Úmluvy o mezinárodním civilním letectvíMezinárodní smlouvaSchválena
 880/0 Vládní návrh zákona o as České dráhy - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 77/2002 Sb.
 970/0 Vládní návrh zákona o pracovní době - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 475/2001 Sb.
 973/0 Vládní návrh zákona o pozemních komunikacíchVládní návrh zákonaSchváleno, 489/2001 Sb.
 1038/0 Sml. ČR a PR o propojení silnice a stavbě mostu přes OdruMezinárodní smlouvaSchválena, 89/2009 Sb. m. s.
 1095/0 Vl. zák. o poskyt. st. záruky za škody způs. vál. nebo teror - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 409/2001 Sb.
 1121/0 Smlouva mezi ČR a SRN o výstavbě hraničního mostuMezinárodní smlouvaSchválena, 92/2002 Sb. m. s.
 1147/0 Vládní návrh zákona o úvěru na financ. českých dálnic B - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 46/2002 Sb.
 1182/0 Dohoda o mezinár. přepravě cestujících INTERBUSMezinárodní smlouvaSchválena, 9/2003 Sb. m. s.
 1191/0 Smlouva mezi ČR a SR o želez. peážní dopravěMezinárodní smlouvaSchválena, 81/2003 Sb. m. s.
 1210/0 Vl. zák. na zajištění úvěru nákladů moder. želez. koridoru - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 132/2002 Sb.
 1211/0 Úmluva o založení Evropské spol. pro financ. želez. vozůMezinárodní smlouvaSchválena
 1226/0 Vládní návrh zákona o pozemních komunikacích - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 256/2002 Sb.
 1227/0 Vl. z. o poskyt. záruky ČR na fin. nákupu pěti el. jednotek - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 133/2002 Sb.

1 2ISP (příhlásit)