Písemné pozměňovací návrhy
Ladislav Šincl

ČísloSněmovní tiskDokumentPopisPředloženo
1051208Novela z. o spotřebních daních06512-07986.odt (15 KB) / PDF (98 KB, 5 stran) 14. 7. 2014
1329252Novela z. o daních z příjmů06790-08480.odt (22 KB) / PDF (143 KB, 9 stran) 15. 9. 2014
2505414Novela z. o pojišťovnictví07966-10522.odt (70 KB) / PDF (154 KB, 6 stran) 16. 6. 2015
3520508Vl.n.z. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návyk. látek08981-12183.odt (9 KB) / PDF (62 KB, 3 strany) 19. 1. 2016
5300873Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní10761-15113.docx (10 KB) / PDF (216 KB, 4 strany) 29. 11. 2016
64091061Novela z. o bankách11870-16986.doc (42 KB) / PDF (227 KB, 4 strany) 18. 5. 2017
64331061Novela z. o bankách11894-17012.doc (38 KB) / PDF (197 KB, 3 strany) 23. 5. 2017
66191059Vl.n.z. o platebním styku12080-17218.docx (8 KB) / PDF (119 KB, 2 strany) 27. 6. 2017


ISP (příhlásit)