Rozpočtový výbor
Usnesení

č. 1k informaci ministra financí ČR o stavu a plnění státního rozpočtu České republiky za rok 1992 a za období do 10. ledna 1993 (15. ledna 1993) 
č. 2k návrhu poslanců České národní rady na vydání zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření (tisk 174) (20. ledna 1993) 
č. 3k vládnímu návrhu rozpočtu Fondu národního majetku na rok 1993 (tisk 7) (20. ledna 1993) 
č. 4k návrhu skupiny poslanců P. Tollnera a dalších na vydání ústavního zákona Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o ustavení Prozatímního senátu Parlamentu (tisk 2) (20. ledna 1993) 
č. 5k návrhu Statutu Nejvyššího kontrolního úřadu ČR (tisk 21 PSP - tisk 178 ČNR) a dodatku ke Statutu Nejvyššího kontrolního úřadu ČR (20. ledna 1993) 
č. 6k upozornění předsedy zdravotního a sociálního výboru PSP dr. M. Syky na technickou chybu, ke které došlo při přepisu usnesení ČNR ze 14. schůze 1992 ke státnímu rozpočtu ČR na rok 1993 (21. ledna 1993) 
č. 7k financování politických stran (21. ledna 1993) 
č. 8k žádosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na předložení návrhu usnesení k problematice kontroly (27. ledna 1993) 
č. 9k návrhu posl. R. Mandelíka na volbu ověřovatele rozpočtového výboru PSP (27. ledna 1993) 
č. 10k vládnímu návrhu zákona Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o působnosti Správy hmotných rezerv (tisk 4) (10. února 1993) 
č. 11k vládnímu návrhu zákona Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o Fondu dětí a mládeže (tisk 49) (10. února 1993) 
č. 12k návrhu poslance S. Kozáka a dalších na vydání zásad zákona o obnově některých majetkových a jiných práv družstev a družstevních peněžních ústavů a podniků obcí a některých práv jejich členů nebo společníků a o právech některých dalších osob (tisk 8) (10. února 1993) 
č. 13k návrhu poslance T. Ježka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech (tisk 78) (10. února 1993) 
č. 14k problematice přípravy na rozběh kapitálového trhu v České republice (10. února 1993) 
č. 15k přípravě novel daňových zákonů a zákonů o pojistném na sociální a zdravotní pojištění (10. února 1993) 
č. 16k návrhu poslance J. Sourala a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 482/1992 Sb., o sociální potřebnosti (tisk 62) (10. února 1993) 
č. 17k návrhu poslance J. Sourala a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 547/1992 Sb., o zvýšení důchodů v roce 1993 (tisk 71) (10. února 1993) 
č. 18k návrhu poslance T. Ježka na přípravu metodických pokynů obcím pro vydávání komunálních obligací a nakládání s nimi (10. února 1993) 
č. 19k financování politických stran (doplněk usnesení č. 007) Po výkladu přesedy výboru posl. T. Ježka a na základě usnesení RV č. 007 k této věci rozpočtový výbor Poslanecké sněmovy Parlamentu ČR I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala ve věci kontroly a vyhodnocení výročních finančních zpráv politických stran a hnutí za rok 1991 následující usnesení: " (10. února 1993) 
č. 20k návrhu poslance J. Holuba a dalších na vydání zákona Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření (tisk 19) (17. února 1993) 

12345>>
ISP (příhlásit)