Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 27
č. 26

Zápisy z jednání

č. 27
č. 26

Usnesení

č. 107ke koncepčním a personálním změnám na MMR ČR (30. dubna 1998)
č. 106k projednávání návrhu postupu vlády v reformě veřejné správy (29. dubna 1998)
č. 105k informačnímu systému veřejné správy v ČR (29. dubna 1998)
č. 104k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů sněmovní tisk 383 (29. dubna 1998)
č. 103k návrhu poslance Oldřicha Kužílka na vydání zákona o svobodě informací a o změně a doplnění zákona ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 377 (30. dubna 1998)ISP (příhlásit)