Rozpočtový výbor
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 36
č. 35

Zápisy z jednání

č. 36
č. 35

Usnesení

č. 318k vládnímu návrhu zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů (tisk 260) (13. května 1998)
č. 317k návrhu na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu (13. května 1998)
č. 316k závazkům státu a veřejného sektoru (29. dubna 1998)
č. 315k výročním finančním zprávám politických stran a hnutí za rok 1997 (29. dubna 1998)
č. 314k návrhu poslance Roberta Koláře na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (tisk 373) (29. dubna 1998)ISP (příhlásit)