Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 15
č. 58

Zápisy z jednání

č. 85
č. 79

Usnesení

č. 168K zásadám ústavního zákona o obraně České republiky (tisk 1313) (20. ledna 1995)
č. 167K zásadám zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce ústavních činitelů (tisk 1288) (20. ledna 1995)
č. 165K vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (tisk 1172) (24. listopadu 1994)
č. 161Návrh rozpočtu 313 - MPSV ČR na rok 1995 a informace o zabezpečení potřeb kapitoly 728 - PSV v roce 1995 (23. listopadu 1994)
č. 160K Pojistným plánům na rok 1995 zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven (6. prosince 1994)ISP (příhlásit)