Výbor pro životní prostředí
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 46 (13. července 2017)
č. 45 (13. a 14. června 2017)

Zápisy z jednání

č. 46 (13. července 2017)
č. 45 (13. a 14. června 2017)

Usnesení

č. 129Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Pařížská dohoda (tisk 932) (13. července 2017)
č. 128Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 1071) (25. května 2017)
č. 127Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (tisk 1003) (25. května 2017)
č. 126Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů (tisk 930) (25. května 2017)
č. 125Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů (tisk 930) (3. května 2017)

Semináře

Zákaz kožešinových farem v ČR (21. září 2016)
Klimatická změna: od vědeckých poznatků k politickému řešení (5. listopadu 2014)
Implementace směrnice EIA v České republice (21. května 2014)
Odpady a obaly stav a praxe, legislativa po roce 2014 (10. dubna 2014)
K problematice průzkumu a těžby zlata (26. února 2014)ISP (příhlásit)