Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
42. schůze, 24. 4. 1996

15. Návrh poslanců Pavla Severy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon v platném znění /sněmovní tisk 2026/ - druhé čtení
8 (24. 4. 1996)

18. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o podpoře a ochraně investic podepsaná dne 8. ledna 1996 v Kuvajtu /sněmovní tisk 2110/ - druhé čtení
9 (24. 4. 1996)

19. Vládní návrh na ratifikaci úmluv Mezinárodní organizace práce č. 105 o odstranění nucené práce, 1957, č. 108 o průkazech totožnosti námořníků, 1958, č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970, a č. 171 o noční práci, 1990 /sněmovní tisk 2032/ - druhé čtení
10 - 12 (24. 4. 1996)

20. Návrh poslanců Josefa Ježka a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků /sněmovní tisk 1912/ - třetí čtení
13 - 29 (24. 4. 1996)

21. Vládní návrh ústavního zákona o změnách státních hranic se Slovenskou republikou /sněmovní tisk 2050/ - třetí čtení
30 (24. 4. 1996)

24. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
31 (24. 4. 1996)

26. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek /sněmovní tisk 2009/ - třetí čtení
32 - 33 (24. 4. 1996)


ISP (příhlásit)