Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
42. schůze

Procedurální hlasování
1 - 2 (23. 4. 1996), 145 (25. 4. 1996)

1. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích podepsaná v Židlochovicích dne 4. ledna 1996 /sněmovní tisk 2049/ - druhé čtení
3 - 4 (23. 4. 1996)

2. Vládní návrh ústavního zákona o změnách státních hranic se Slovenskou republikou /sněmovní tisk 2050/ - druhé čtení
5 - 6 (23. 4. 1996)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2071/ - druhé čtení
7 (23. 4. 1996)

15. Návrh poslanců Pavla Severy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon v platném znění /sněmovní tisk 2026/ - druhé čtení
8 (24. 4. 1996)

18. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o podpoře a ochraně investic podepsaná dne 8. ledna 1996 v Kuvajtu /sněmovní tisk 2110/ - druhé čtení
9 (24. 4. 1996)

19. Vládní návrh na ratifikaci úmluv Mezinárodní organizace práce č. 105 o odstranění nucené práce, 1957, č. 108 o průkazech totožnosti námořníků, 1958, č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970, a č. 171 o noční práci, 1990 /sněmovní tisk 2032/ - druhé čtení
10 - 12 (24. 4. 1996)

20. Návrh poslanců Josefa Ježka a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků /sněmovní tisk 1912/ - třetí čtení
13 - 29 (24. 4. 1996)

21. Vládní návrh ústavního zákona o změnách státních hranic se Slovenskou republikou /sněmovní tisk 2050/ - třetí čtení
30 (24. 4. 1996)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2071/ - třetí čtení
160 - 164 (26. 4. 1996)

23. Vládní návrh zákona o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 2085/ - třetí čtení
101 - 144 (25. 4. 1996)

24. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
31 (24. 4. 1996)

25. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 551/1991 Sb., Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2083/ - třetí čtení
44 - 71 (25. 4. 1996)

26. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek /sněmovní tisk 2009/ - třetí čtení
32 - 33 (24. 4. 1996)

27. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1981/ - třetí čtení
72 - 75 (25. 4. 1996)

28. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře /sněmovní tisk 1990/ - třetí čtení
76 - 85 (25. 4. 1996)

29. Návrh poslance Tomáše Ježka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 513/1992 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2005/ - třetí čtení
196 - 206 (26. 4. 1996)

30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců /sněmovní tisk 2089/ - třetí čtení
155 - 159 (26. 4. 1996)

31. Návrh poslanců Jiřího Payna a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 40/1992 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb., a zákona č. 140/1995 Sb. /sněmovní tisk 2053/ - třetí čtení
165 - 184 (26. 4. 1996)

32. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů ve znění pozdějších předpisů a zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2091/ - třetí čtení
185 - 188 (26. 4. 1996)

33. Návrh poslance Tomáše Ježka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 513/1992 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších přepisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2005/ - třetí čtení
86 - 100 (25. 4. 1996)

35. Návrh poslanců Jiřího Payna a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 40/1992 Sb. o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky ve znění zákona č. 272/1993 Sb., a zákona č. 140/1995 Sb. /sněmovní tisk 2053/ - třetí čtení
146 - 154 (26. 4. 1996)

36. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1991 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění zákona č. 190/1994 Sb., a zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, a mění zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících, ve znění zákona č. 317/1993 Sb. /sněmovní tisk 2056/ - třetí čtení
189 - 195 (26. 4. 1996)

37. Vládní návrh zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností Státní bezpečnosti /sněmovní tisk 2027/ - třetí čtení
34 - 43 (25. 4. 1996)


ISP (příhlásit)