Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
39. schůze, 21. 2. 1996

Procedurální hlasování
220 - 221 (21. 2. 1996)

101. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Irskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 14. listopadu 1995 /sněmovní tisk 1986/ - druhé čtení
222 (21. 2. 1996)

102. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví, podepsaná v Praze dne 20. října 1995 /sněmovní tisk 1987/ - druhé čtení
223 (21. 2. 1996)

114. Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Poslanecké sněmovny do Parlamentního shromáždění Rady Evropy
224 - 228 (21. 2. 1996)

Procedurální hlasování
229 (21. 2. 1996)


ISP (příhlásit)