Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
39. schůze, 15. 2. 1996

Procedurální hlasování
180 (15. 2. 1996)

83. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Dodatkový protokol sjednaný 15. října 1975 ve Štrasburku a Druhý dodatkový protokol sjednaný 17. března 1978 ve Štrasburku k Evropské úmluvě o vydávání /sněmovní tisk 2033/ - prvé čtení
181 - 182 (15. 2. 1996)

100. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Albánskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Tiraně dne 22. června 1995 /sněmovní tisk 1933/ - druhé čtení
183 (15. 2. 1996)

Procedurální hlasování
184 (15. 2. 1996)

89. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o známkovém právu sjednaná v Ženevě dne 27. října 1994 /sněmovní tisk 1938/ - druhé čtení
185 - 186 (15. 2. 1996)

90. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník /sněmovní tisk 1977/ - druhé čtení
187 (15. 2. 1996)

93. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1976/ - druhé čtení
188 - 189 (15. 2. 1996)

94. Návrh poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona o advokacii /sněmovní tisk 1920/ - druhé čtení
190 (15. 2. 1996)

95. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona o síti zdravotnických zařízení a o změně zákona ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1944/ - druhé čtení
191 (15. 2. 1996)

96. Návrh poslance Richarda Mandelíka na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky /sněmovní tisk 1961/ - druhé čtení
192 (15. 2. 1996)

97. Návrh poslanců Josefa Křížka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1968/ - druhé čtení
193 (15. 2. 1996)

98. Návrh poslanců Jiřího Drápely a dalších na vydání zákona o státních svátcích, svátcích a památných a významných dnech České republiky /sněmovní tisk 1969/ - druhé čtení
194 (15. 2. 1996)

99. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 17. listopadu 1995 /sněmovní tisk 1991/ - druhé čtení
195 (15. 2. 1996)

115. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1947/ - druhé čtení
196 - 208 (15. 2. 1996)

105. Vládní návrh zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů /sněmovní tisk 1972/ - třetí čtení
209 (15. 2. 1996)

107. Rozpočet Fondu dětí a mládeže na rok 1996 /sněmovní tisk 1984/
210 - 211 (15. 2. 1996)

108. Program činnosti Fondu dětí a mládeže na rok 1996 /sněmovní tisk 1985/
212 - 213 (15. 2. 1996)

Procedurální hlasování
214 (15. 2. 1996)

106. Informace rozpočtového výboru o projednání zprávy vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 1995
215 - 217 (15. 2. 1996)

113. Zpráva výboru petičního, pro lidská práva a národnosti o vyřizování petic za 2. pololetí 1995 /sněmovní tisk 2104/
218 (15. 2. 1996)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1899/ - prvé čtení
219 (15. 2. 1996)


ISP (příhlásit)