Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
39. schůze, 13. 2. 1996

Procedurální hlasování
127 (13. 2. 1996)

53. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1981/ - prvé čtení
128 (13. 2. 1996)

55. Návrh poslance Tomáše Páva na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2002/ - prvé čtení
129 - 131 (13. 2. 1996)

65. Návrh poslanců Pavla Severy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění /sněmovní tisk 2026/ - prvé čtení
132 - 133 (13. 2. 1996)

54. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře /sněmovní tisk 1990/ - prvé čtení
134 (13. 2. 1996)

57. Návrh poslanců J. Karase, A. Frommera a F. Kozla na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže /sněmovní tisk 2006/ - prvé čtení
135 - 136 (13. 2. 1996)

58. Návrh poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona o veřejném ochránci práv /sněmovní tisk 2007/ - prvé čtení
137 (13. 2. 1996)

59. Vládní návrh zákona o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 2077/ - prvé čtení
138 (13. 2. 1996)

60. Návrh poslanců Jiřího Karase, Alfréda Frommera a Františka Kozla na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže /sněmovní tisk 2006/ - prvé čtení
139 (13. 2. 1996)

61. Návrh poslanců Jana Jegly a dalších na vydání zákona o ochraně zemědělství (zemědělský zákon) /sněmovní tisk 2020/ - prvé čtení
140 - 143 (13. 2. 1996)

62. Návrh poslanců Ludvíka Motyčky a dalších na vydání zákona o dokončení nápravy některých majetkových křivd /sněmovní tisk 2022/ - prvé čtení
144 (13. 2. 1996)

66. Návrh poslanců Dalibora Matulky a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 117/1994 Sb. /sněmovní tisk 2024/ - prvé čtení
145 (13. 2. 1996)

67. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Protokol mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o československo-maďarských mezinárodních a mezirezortních smlouvách platných k 31.12.1992, podepsaný v Budapešti dne 21. září 1995 /sněmovní tisk 1996/ - prvé čtení
146 (13. 2. 1996)

68. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh prohlášení, jímž se odvolává výhrada podle článku 28 a uznává příslušnost Výboru proti mučení přijímat podání podle článků 21 a 22 Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání /sněmovní tisk 2016/ - prvé čtení
147 (13. 2. 1996)

69. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu /sněmovní tisk 2099/ - prvé čtení
148 (13. 2. 1996)

Procedurální hlasování
149 (13. 2. 1996)


ISP (příhlásit)