Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
39. schůze, 8. 2. 1996

Procedurální hlasování
56 - 57 (8. 2. 1996)

109. Návrh na volbu člena kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky
58 - 63 (8. 2. 1996)

64. Návrh poslanců Pavla Severy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2025/ - prvé čtení
64 (8. 2. 1996)

28. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
65 (8. 2. 1996)

29. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2073/ - zkrácené jednání
66 (8. 2. 1996)

34. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2071/ - prvé čtení
67 (8. 2. 1996)

35. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb. /sněmovní tisk 2072/ - prvé čtení
68 (8. 2. 1996)

64. Návrh poslanců Pavla Severy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2025/ - prvé čtení
69 - 76 (8. 2. 1996)

36. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2080/ - prvé čtení
77 - 78 (8. 2. 1996)

37. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb. /sněmovní tisk 2086/ - prvé čtení
79 - 80 (8. 2. 1996)

38. Ústní interpelace poslanců na členy vlády
81 (8. 2. 1996)

39. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2091/ - prvé čtení
82 (8. 2. 1996)


ISP (příhlásit)