Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
39. schůze, 6. 2. 1996

Procedurální hlasování
1 - 18 (6. 2. 1996)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1899/ - prvé čtení
19 (6. 2. 1996)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2012/ - prvé čtení
20 (6. 2. 1996)

5. Vládní návrh zákona o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 2085/ - prvé čtení
21 (6. 2. 1996)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2019/ - prvé čtení
22 (6. 2. 1996)

5. Vládní návrh zákona o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 2085/ - prvé čtení
23 (6. 2. 1996)

7. Vládní návrh zákona o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (zákon o lihu) /sněmovní tisk 2090/ - prvé čtení
24 (6. 2. 1996)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění zákona ČNR č. 14/1993 Sb. /sněmovní tisk 2017/ - prvé čtení
25 (6. 2. 1996)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2019/ - prvé čtení
26 - 27 (6. 2. 1996)

10. Vládní návrh zákona o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 2081/ - prvé čtení
28 (6. 2. 1996)


ISP (příhlásit)