Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
38. schůze, 20. 12. 1995

7. Návrh poslanců Rudolfa Opatřila, Dalibora Stambery a Františka Kačenky na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákonů č. 558/1991 Sb., č. 25/1993 Sb., č. 115/1993 Sb., č. 292/1993 Sb., č. 154/1994 Sb. o nálezu Ústavního soudu ze dne 12. 10. 1994 /sněmovní tisk 1946/ - prvé čtení
27 - 28 (20. 12. 1995)

8. Návrh poslanců Rudolfa Opatřila a Dalibora Štambery na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1951/ - prvé čtení
29 - 30 (20. 12. 1995)

9. Vládní návrh zákona o vysokém školství /sněmovní tisk 2001/ - prvé čtení
31 (20. 12. 1995)

12. Návrh poslanců Stanislava Kozáka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek /sněmovní tisk 1956/ - prvé čtení
32 - 33 (20. 12. 1995)

17. Rezignace vedoucího stálé delegace Poslanecké sněmovny do Parlamentního shromáždění Rady Evropy
34 - 36 (20. 12. 1995)

13. Návrh poslanců Jiřího Drápely a dalších na vydání zákona o státních svátcích, svátcích a památných a významných dnech České republiky /sněmovní tisk 1969/ - prvé čtení
37 (20. 12. 1995)

14. Návrh poslance Richarda Mandelíka na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky /sněmovní tisk 1961/ - prvé čtení
38 - 39 (20. 12. 1995)

15. Návrh poslance Luďka Rubáše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1964/ - prvé čtení
40 - 73 (20. 12. 1995)

Procedurální hlasování
74 - 75 (20. 12. 1995)

15. Návrh poslance Luďka Rubáše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1964/ - prvé čtení
76 - 77 (20. 12. 1995)

Procedurální hlasování
78 (20. 12. 1995)

22. Návrh poslance Ivana Bečváře na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, a o změně a doplnění některých dalších zákonů /sněmovní tisk 1973/ - prvé čtení
79 (20. 12. 1995)

16. Návrh zdravotně pojistných plánů na rok 1996 Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven /sněmovní tisk 1988/
80 - 81 (20. 12. 1995)

21. Návrh poslanců Josefa Křížka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČN R č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1968/ - prvé čtení
82 (20. 12. 1995)

18. Vládní návrh na sjednání Dohody mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil a dodatkového protokolu k ní /sněmovní tisk 2008/ - druhé čtení
83 - 85 (20. 12. 1995)

20. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu člena kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky
86 (20. 12. 1995)

23. Rezignace člena prezídia Fondu národního majetku České republiky
87 - 88 (20. 12. 1995)

Dny hlasování

Mohlo by vás zajímatISP (příhlásit)