Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
38. schůze, 19. 12. 1995

Procedurální hlasování
1 - 13 (19. 12. 1995)

1. Vládní návrh na sjednání Dohody mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil a Dodatkového protokolu k ní /sněmovní tisk 2008/ - prvé čtení
14 (19. 12. 1995)

2. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky I. Konvence o Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, 11. Dohoda mezi Českou republikou a Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj o výsadách, imunitách a výhodách přiznaných Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj podepsaná v Paříži dne 22. února 1995 /sněmovní tisk 1982/ - druhé čtení
15 - 16 (19. 12. 1995)

3. Návrh poslanců Marka Bendy a dalších na vydání zákona o sídle Parlamentu České republiky /sněmovní tisk 1989/ - prvé čtení
17 - 20 (19. 12. 1995)

4. Návrh poslanců Rudolfa Opatřila, Dalibora Štambery a Františka Kačenky na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákonů č. 558/1991 Sb., č. 25/1993 Sb., č. 115/1993 Sb., č. 292/1993 Sb., č. 154/1994 Sb. a nálezu Ústavního soudu ze dne 12.10.1994 /sněmovní tisk 1946/ - prvé čtení
21 (19. 12. 1995)

5. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny podle usnesení branného a bezpečnostního výboru č. 315/1995
22 (19. 12. 1995)

6. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 17. listopadu 1995 /sněmovní tisk 1991/ - prvé čtení
23 (19. 12. 1995)

8. Návrh poslanců Rudolfa Opatřila a Dalibora Štambery na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1951/ - prvé čtení
24 (19. 12. 1995)

11. Vládní návrh zákona o změně právních předpisů souvisejících se zákonem č..../1995 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin /sněmovní tisk 1999/ - prvé čtení
25 - 26 (19. 12. 1995)

Dny hlasování

Mohlo by vás zajímatISP (příhlásit)