Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
38. schůze

Procedurální hlasování
1 - 13 (19. 12. 1995), 74 - 75, 78 (20. 12. 1995)

1. Vládní návrh na sjednání Dohody mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil a Dodatkového protokolu k ní /sněmovní tisk 2008/ - prvé čtení
14 (19. 12. 1995)

2. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky I. Konvence o Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, 11. Dohoda mezi Českou republikou a Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj o výsadách, imunitách a výhodách přiznaných Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj podepsaná v Paříži dne 22. února 1995 /sněmovní tisk 1982/ - druhé čtení
15 - 16 (19. 12. 1995)

3. Návrh poslanců Marka Bendy a dalších na vydání zákona o sídle Parlamentu České republiky /sněmovní tisk 1989/ - prvé čtení
17 - 20 (19. 12. 1995)

4. Návrh poslanců Rudolfa Opatřila, Dalibora Štambery a Františka Kačenky na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákonů č. 558/1991 Sb., č. 25/1993 Sb., č. 115/1993 Sb., č. 292/1993 Sb., č. 154/1994 Sb. a nálezu Ústavního soudu ze dne 12.10.1994 /sněmovní tisk 1946/ - prvé čtení
21 (19. 12. 1995)

5. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny podle usnesení branného a bezpečnostního výboru č. 315/1995
22 (19. 12. 1995)

6. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 17. listopadu 1995 /sněmovní tisk 1991/ - prvé čtení
23 (19. 12. 1995)

7. Návrh poslanců Rudolfa Opatřila, Dalibora Stambery a Františka Kačenky na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákonů č. 558/1991 Sb., č. 25/1993 Sb., č. 115/1993 Sb., č. 292/1993 Sb., č. 154/1994 Sb. o nálezu Ústavního soudu ze dne 12. 10. 1994 /sněmovní tisk 1946/ - prvé čtení
27 - 28 (20. 12. 1995)

8. Návrh poslanců Rudolfa Opatřila a Dalibora Štambery na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1951/ - prvé čtení
24 (19. 12. 1995), 29 - 30 (20. 12. 1995)

9. Vládní návrh zákona o vysokém školství /sněmovní tisk 2001/ - prvé čtení
31 (20. 12. 1995)

11. Vládní návrh zákona o změně právních předpisů souvisejících se zákonem č..../1995 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin /sněmovní tisk 1999/ - prvé čtení
25 - 26 (19. 12. 1995)

12. Návrh poslanců Stanislava Kozáka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek /sněmovní tisk 1956/ - prvé čtení
32 - 33 (20. 12. 1995)

13. Návrh poslanců Jiřího Drápely a dalších na vydání zákona o státních svátcích, svátcích a památných a významných dnech České republiky /sněmovní tisk 1969/ - prvé čtení
37 (20. 12. 1995)

14. Návrh poslance Richarda Mandelíka na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky /sněmovní tisk 1961/ - prvé čtení
38 - 39 (20. 12. 1995)

15. Návrh poslance Luďka Rubáše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1964/ - prvé čtení
40 - 73, 76 - 77 (20. 12. 1995)

16. Návrh zdravotně pojistných plánů na rok 1996 Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven /sněmovní tisk 1988/
80 - 81 (20. 12. 1995)

17. Rezignace vedoucího stálé delegace Poslanecké sněmovny do Parlamentního shromáždění Rady Evropy
34 - 36 (20. 12. 1995)

18. Vládní návrh na sjednání Dohody mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil a dodatkového protokolu k ní /sněmovní tisk 2008/ - druhé čtení
83 - 85 (20. 12. 1995)

20. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu člena kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky
86 (20. 12. 1995)

21. Návrh poslanců Josefa Křížka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČN R č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1968/ - prvé čtení
82 (20. 12. 1995)

22. Návrh poslance Ivana Bečváře na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, a o změně a doplnění některých dalších zákonů /sněmovní tisk 1973/ - prvé čtení
79 (20. 12. 1995)

23. Rezignace člena prezídia Fondu národního majetku České republiky
87 - 88 (20. 12. 1995)


ISP (příhlásit)