Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
36. schůze, 3. 11. 1995

15. Návrh poslanců Jaroslava Ortmana a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu /sněmovní tisk 1900/ - prvé čtení
104 - 216 (3. 11. 1995)

Procedurální hlasování
217 (3. 11. 1995)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
218 - 317 (3. 11. 1995)

14. Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců Ludvíka Motyčky a dalších na vydání zákona o volbách do Poslanecké sněmovny a do Senátu Parlamentu České republiky, uvedeného ve sněmovním /sněmovní tisk 1049/
318 (3. 11. 1995)

Procedurální hlasování
319 - 320 (3. 11. 1995)

16. Návrh poslanců Dalibora Štambery a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1895/ - prvé čtení
321 (3. 11. 1995)

18. Návrh poslanců Jana Bláhy, Jozefa Wagnera a dalších na vydání zákona o kolizi veřejného zájmu se zájmem osobním a o změnách a doplňcích některých souvisejících zákonů, /sněmovní tisk 297/
322 - 324 (3. 11. 1995)

Procedurální hlasování
325 (3. 11. 1995)

21. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku, podepsaná v Praze dne 17. ledna 1995 /sněmovní tisk 1949/ - prvé čtení
326 (3. 11. 1995)

22. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem k Mezinárodní úmluvě o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - Evropská organizace pro bezpečnost leteckého provozu EUROCONTROL, podepsané v Bruselu dne 13. prosince 1960, která byla změněna a doplněna:
1. Dodatkovým protokolem k Mezinárodní úmluvě o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - EUROCONTROL (Brusel, 13. prosince 1960), podepsaným v Bruselu dne 6. července 1970,
2. Protokolem o změnách dodatkového protokolu k Mezinárodní úmluvě o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - EUROCONTROL (Brusel, 13. prosince 1960), podepsaným v Bruselu dne 21. listopadu 1978 a
3. Protokolem doplňujícím Mezinárodní úmluvu o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - EUROCONTROL (Brusel, 13. prosince 1960), podepsaným v Bruselu dne 12. února 1981, včetně jeho příloh /sněmovní tisk 1939/ - druhé čtení

327 (3. 11. 1995)

Procedurální hlasování
328 (3. 11. 1995)

40. Návrh poslanců Jiřího Drápely a Jaroslava Sýkory na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků v České republice /sněmovní tisk 1915/
329 - 330 (3. 11. 1995)

25. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu člena stálé komise Poslanecké sněmovny pro reformu veřejné správy
331 (3. 11. 1995)

26. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na odvolání člena dozorčí komise poslanecké sněmovny pro kontrolu používání operativní techniky Policie České republiky
332 (3. 11. 1995)

36. Návrh poslanců Jaroslava Ortmana a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu /sněmovní tisk 1900)/
333 (3. 11. 1995)

41. Návrh poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona o advokacii /sněmovní tisk 1920/
334 - 336 (3. 11. 1995)


ISP (příhlásit)